Notitie over artikel 5 onder b

In een brief van 18 november 2015 gaf staatssecretaris Dekker aan onderwijs op een andere locatie mogelijk te willen maken in vier situaties waarin sprake is van:  lichamelijke of psychische problemen, sportieve of culturele talenten, tijdelijk verblijf in het buitenland of thuisonderwijs onder strikte kwaliteitsvoorwaarden. Voor dit laatste onderdeel schreef Ingrado een notitie.

Het belangrijkste is dat het om voorgenomen beleid gaat en dat vooralsnog de huidige wet- en regelgeving blijft gelden. Daarnaast is het van belang dat we input leveren bij de uitwerking van dit beleid.

Kernboodschap

  • Totdat andere wet- en regelgeving officieel is vastgesteld gelden de huidige wetten en regels;
  • Inwerkingtreding van eventuele nieuwe wetgeving is niet eerder te verwachten dan schooljaar 2017/2018, waarschijnlijker is dan het schooljaar 2018/2019 wordt;
  • In het traject om tot nieuwe wetgeving te komen is een internetconsultatie voorzien. Ingrado zal daaraan bijdragen, gevoed door vragen en adviezen van de leden.

Heeft u adviezen of ervaringen rond artikel 5 onder b? Deel ze met ons.

Zie ook: Wat u moet weten over onderwijs op een andere locatie dan de school >


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads