Nieuwe PHB cyclus BOA Onderwijs van start

Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuwe PHB cyclus BOA gestart. Wat betekent dit voor de BOA onderwijs?

De examenonderdelen en exameneisen van de modules zijn aangepast. In grote lijnen blijven de theorieonderdelen in module 1 en 2, hoewel geactualiseerd, grotendeels gelijk. Er is een aantal kleine aanpassingen gedaan. Zo is bijvoorbeeld in module 1 nieuwe wetgeving opgenomen (denk aan rechten van de verdachte) en is in module 2 de Strafrechtelijk Aanpak Schoolverzuim (SAS) vervangen door de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).

In module 3 wordt (evenals in de eerste cyclus) een verhoor afgenomen en een proces-verbaal opgemaakt. Het accent in dit onderdeel zal liggen op het op de juiste wijze, met in acht neming van de wettelijke procedures , afnemen van het verhoor en het correct verwerken van het verhoorgesprek in het meest actuele format van het proces-verbaal.

Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
In module 4 staat de Methodische Aanpak Schoolverzuim centraal. Aan de hand van een casus bepaalt de kandidaat welke maatregelen hij gaat inzetten met in acht neming van de beschreven werkwijze in de MAS. Hij toetst deze aan het signaleringsinstrument en gaat daarna in gesprek over de gemaakte keuzes. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijze van de hedendaagse professional die bewuste en methodisch onderbouwde keuzes maakt.

Meer informatie over examenonderdelen en exameneisen >


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.