Niet in dienst, wel BOA bevoegdheid uitoefenen

Met ingang van 1 juli 2017 is het mogelijk dat BOA's die niet in dienst zijn van een gemeente toch hun BOA bevoegdheid mogen uitoefenen. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Een BOA werkt voor een gemeente op basis van detachering of als zelfstandige. De gemeente wijst deze leerplichtambtenaar/BOA als onbezoldigd ambtenaar aan. Op basis van deze aanwijzing kan de BOA werkgever voor de leerplichtambtenaar/BOA een aanvraag indienen bij de dienst Justis om voor deze gemeente beëdigd te worden als BOA.

Deze aanvraag moet voldoen aan dezelfde eisen als wanneer een BOA in is dienst van een gemeente. De normale procedure treedt hierbij in werking, dus de BOA dient te voldoen aan alle bekwaamheidseisen.

Hieronder volgt een opsomming van aanvullende voorwaarden afkomstig uit de nieuwe beleidsegels:

Een gemeente kan onder voorwaarden een particuliere functionaris inzetten ten behoeve van de uitoefening van de opsporingsbevoegdheden. Alvorens gemeenten kunnen overgaan tot inhuur moet
worden voldaan aan de volgende voorwaarden.

  • Instemming van de lokale driehoek. Hierbij is van belang dat het toezicht op de ingehuurde boa
  • geborgd kan worden (net als bij de 'reguliere' boa).
  • Inbedding in het lokale veiligheidsbeleid.
  • Herkenbaarheid van de ingehuurde boa als ambtenaar van de gemeente. Hierbij mogen geen tot de particuliere instantie waarvan de gemeente de functionaris inhuurt herleidbare kenmerken
  • zichtbaar gedragen worden.
  • De ingehuurde boa heeft maximaal de beschikking over de politiebevoegdheden als bedoeld in artikel 7 eerste en derde lid van de Politiewet 2012 en over handboeien.
  • De ingehuurde boa met opsporingsbevoegdheid heeft geen toegang tot politie- en/of opsporingssystemen.
  • Een ingehuurde boa mag geen werkzaamheden verrichten voor een beveiligingsorganisatie of recherchebureau of een beveiligingsorganisatie of recherchebureau in stand houden. Reden hiervoor is dat enige (schijn van) belangenverstrengeling zich kan voordoen tussen de functie van de ingehuurde particuliere functionaris met opsporingsbevoegdheid enerzijds en de functie van particulier beveiliger als bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) anderzijds. Wel kan aan een ingehuurde boa ontheffing worden verleend als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Wpbr.
  • Een ingehuurde boa moet door de gemeente op naam worden benoemd als onbezoldigd ambtenaar van deze gemeente. Van de benoeming op naam moet bij de aanvraag van de opsporingsbevoegdheid schriftelijk bewijs worden overgelegd.

Er dient rekening te worden gehouden met een aanvraagprocedure van gemiddeld 3 maanden. Bovendien mag de BOA maar voor 1 werkgever beëdigd worden.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.