Naast positieve ontwikkelingen ook gemiste kansen in vsv-regeling

Onlangs maakte Ingrado gebruikt van de mogelijkheid om via de internetconsultatie te reageren op de Regeling vsv 2020-2024. In deze regeling worden de voorwaarden en kaders vastgesteld voor een regionaal programma om voortijdig schooluitval te voorkomen en te bestrijden. Ingrado is positief over het feit dat de begeleiding niet meer alleen richt op onderwijs maar ook richting werk en zorg. Desalniettemin hebben wij een aantal zorgen met betrekking tot deze vsv-regeling geuit in onze reactie.

Geen indexatie van de middelen

Wij hebben hierbij de nadruk gelegd op de financiën, de vsv-middelen zijn op hetzelfde niveau gebleven als de vorige regeling, er is geen indexatie toegepast en regio’s ontvangen zelfs iets minder geld door de splitsing van de RMC-regio Arnhem Nijmegen. Ook hebben wij vragen gesteld over de opbouw en de vaststelling van het subsidiebedrag.


Duidelijkheid over taak RMC

Verder staat in de regeling dat RMC een taak heeft om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden. Tot nu toe heeft RMC alleen een wettelijke taak tot monitoring.


Erkenning maatwerktrajecten

Ook zien wij graag dat maatwerktrajecten voor kwetsbare jongeren ook erkend worden als waardevolle uitstroom in de streefcijfers vsv.


Pleidooi om met maatregelen uit ibo aan de slag te gaan

Wij hebben aangegeven dat wij erg teleurgesteld zijn dat wij mogelijkheden missen in de vsv-regeling om met maatregelen uit het ibo aan de slag te gaan, zoals leeftijdsverhoging tot 27 jaar, ontschotting van budgetten, het benoemen van de regisseursfunctie en het koppelen van gegevens om een integrale preventieve aanpak te bewerkstelligen.

 

Download de volledige reactie of lees onze reactie en die van anderen op Overheid.nl.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.