Naadloze aansluiting van school naar werk in Arnhem

De Arnhemse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) van De Onderwijsspecialisten en Praktijkonderwijs (Pro) zien het al langer als hun taak om hun leerlingen op een adequate wijze voor te bereiden op en toe te leiden naar werk. Hiervoor hebben zij binnen hun eigen organisaties een professioneel systeem van coaching, praktijkbegeleiding en stages opgezet.


Het probleem waar de scholen tegenaan lopen is dat er bij de overgang van school naar werk een hiaat in de begeleiding ontstaat. Die begeleiding wordt in de meeste gevallen vervolgens overgedragen aan externe partijen (gemeenten, re-integratie organisaties, etc.). Dit gaat in veel gevallen goed, maar het kan beter.


De onderbreking in begeleidingscontinuïteit door de (vertrouwde) medewerkers van school maakt oud-leerlingen onzeker. De nieuwe externe ondersteuning is onbekend met de jongere én de toekomstige werkgever waarmee in de stageperiode een goede band mee is opgebouwd. Hierdoor ligt het risico van uitval op de loer.


Combinatiefunctionaris arbeidstoeleiding
De combinatiefunctionaris arbeidstoeleiding richt zich op de transitie van school naar een toekomstige werkplek en vervult zowel de rol van trajectbegeleider als die van jobcoach. Op deze wijze lopen de activiteiten van de school naadloos over in begeleidingsactiviteiten op de werkplek. Hierdoor is er geen knip in de transitie van onderwijs naar arbeid en is er een doorlopende begeleidingstraject. Hoe dat eruitziet? Dat zie je in de infographic hieronder.


> Download de infographic combinatiefunctionaris


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.