Minister Slob: ‘Ontevreden over aantal thuiszitters’ en reactie Ingrado

Het afgelopen schooljaar is er voor meer thuiszitters een oplossing gevonden waardoor ze weer onderwijs krijgen. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe thuiszitters bijgekomen. Minister Slob is ontevreden dat het absolute aantal thuiszitter niet daalt. Daarom hebben de partijen van het thuiszitterspact afgesproken dat er versneld extra maatregelen komen.

Het doel daarvan is aan de ene kant voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten en aan de andere kant om jongeren die toch thuis zijn komen te zitten zo snel mogelijk weer het onderwijs in te krijgen. Zo komt er één persoon per regio die bepaalt wat er moet gebeuren, als een jongere na acht weken nog steeds thuis zit.

Minister Slob: “Iedere jongere die niet naar school gaat, is er één te veel. Daarom nemen we samen met de ministeries VWS en J&V, VNG, PO-raad, VO-raad en Ingrado versneld extra maatregelen.”

Meer thuiszitters weer naar school
In schooljaar 2017-2018 is er voor 4733 jongeren die thuis zijn komen te zitten een oplossing gevonden, waardoor ze weer onderwijs krijgen. In schooljaar 2016-2017 is er voor 4628 van hen een oplossing gevonden.

Tegelijkertijd is het absolute aantal thuiszitters niet gedaald. Thuiszitters zijn leerlingen die langer dan drie maanden thuis zitten zonder passend onderwijsaanbod. In het hele schooljaar 2017-2018 hebben er 4479 jongeren langer dan drie maanden thuisgezeten. In 2016-2017 waren dat er 4212. Het percentage thuiszitters van het totaal aantal leerplichtigen is wel gedaald: van 0,18% in 2016-2017 naar 0,17% thuiszitters in 2017-2018.

Na acht weken een beslissing
Er zijn vaak veel partijen betrokken bij thuiszitters, doordat ze dikwijls complexe problematiek hebben. De school, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar, en het is niet uitzonderlijk dat ook jeugdhulp en justitie betrokken zijn. 

Om de samenwerking tussen deze partijen van verschillende sectoren kracht bij te zetten, wijst iedere regio iemand aan die na vier weken in actie komt. Is er dan na nog eens vier weken (dus in totaal acht weken) geen oplossing, dan beslist deze persoon wat er moet gebeuren. Die persoon kan een voorzitter van een samenwerkingsverband zijn, maar ook een schoolleider of een andere functionaris.

Hiermee nemen de betrokken partijen een advies over van Marc Dullaert die in opdracht van de betrokken partijen oplossingen zocht om het aantal thuiszitters terug te dringen.

De kracht om door te zetten
De brief van minister Slob inclusief de leerplichtrapportage 2017-2018 en het rapport De kracht om door te zetten. Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken? van Dullaert, staan geagendeerd voor het algemeen overleg van de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 21 februari. Hieronder kun je de genoemde stukken downloaden.

Lees hieronder de reactie en plannen van Ingrado t.a.v. de plannen van de minister en de adviezen in het rapport van Marc Dullaert.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads