Minister informeert Kamer over aanpak voortijdig schoolverlaten

Op 7 maart is de vsv-brief 2018 verschenen waarmee de minister de kamer informeert over haar voorgenomen maatregelen voor de vsv aanpak. Daarnaast zijn de nieuwe vsv-cijfers gepubliceerd.

Insteek van de aanpak is "samen aan de slag: verbreden van de vsv-aanpak naar samenwerking voor minder zelfredzame jongeren."

Je vindt de brief aan de Tweede Kamer hieronder als download. De brief is ook geplaatst op het platform voor managers leerplicht en RMC.

Wij zijn benieuwd naar jullie ideeën bij en over de brief.

Landelijke vsv-cijfers gestegen
Op de site onderwijs in cijfers zijn de landelijke vsv-cijfers gepubliceerd. Door een nieuwe bestandskoppeling bij DUO is er een andere meetsystematiek toegepast met als resultaat dat de cijfers hoger uitvallen en het aantal voortijdig schoolverlaters een lichte stijging laat zien.

Hoe staat jouw regio ervoor? Check het op onderwijsincijfers.nl

Meer cijfers vergelijken op het gebied van verzuim en uitval? Gebruik het VSv Kompas om je eigen gemeente of regio te vergelijken met andere gemeenten of regio's of het landelijk gemiddelde.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads