Maak de verbinding, ook in deze tijd!

Nu het niet mogelijk is om naar school te gaan, is het belangrijk dat een leerling onderwijs op afstand kan volgen. Scholen hebben hiervoor diverse initiatieven genomen. Die zijn zo verschillend dat we ze niet voor het hele land in kaart kunnen brengen.

Op dit moment is er geen sprake van handhaven door de leerplichtambtenaar als een leerling geen contact maakt met de school. Stem wel met de school af hoe je het belang van het blijven volgen van onderwijs kunt blijven benadrukken.

Hierdoor ontstaat voor sommigen van jullie contact met leerlingen die thuis niet over de middelen beschikken om online onderwijs te volgen. Daar is via de door OCW extra beschikbaar gestelde middelen een oplossing voor te vinden, en ook via de Stichting Leergeld en het Jeugdeducatiefonds.

Het belangrijkst is om met de school, waarvan je contactpersoon bent en met het samenwerkingsverband, waarmee je samen het recht op onderwijs beschermt, af te stemmen hoe je samen contact houdt met de leerling en de ouders. Juist ook voor die kwetsbare leerling waarvoor de school een veilige plek was.

Helaas hebben we allemaal te maken met de gevolgen van de corona crisis. Op onze site komen de antwoorden te staan op de meest gestelde vragen en de verwijzingen naar de sites van onze partners, waarmee we nauw in contact zijn. Staat het antwoord op je vraag er niet tussen, mail ons dan via info@ingrado.nl

Blijf aandacht voor elkaar houden. Probeer te voorkomen dat leerlingen achterstanden op gaan lopen en stimuleer het volgen van onderwijs waar dit mogelijk is. Maak de verbinding! Een handig hulpmiddel hierbij is deze gespreksleidraad.

De huidige situatie verandert nog steeds. Houd daarom de berichtgeving goed in de gaten!


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.