Leerrecht is meer dan een aanpassing in de vrijstelling

Op initiatief van het Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) ligt er een wetsvoorstel om het leerrecht van jongeren die nu ontheffing van de leerplicht, maar wel een ontwikkelingsperspectief hebben, wettelijk te verankeren. Ingrado is verbaasd dat na de internetconsultatie over de wijziging van artikel 5 onder a (LPW), een tweede poging wordt gedaan om de procedure te veranderen.

Op de internetconsultatie met betrekking op de vrijstelling artikel 5 onder a (LPW) heeft Ingrado op 30 september 2020 gereageerd. Lees onze reactie hier.


Brede herziening
Ingrado is van mening dat het leerrecht meer is dan een aanpassing van een specifieke vrijstelling. Het is een recht voor alle kinderen en jongeren, wat vraagt om een brede herziening van onderwijs – en aanpalende wetgeving. Wie gisteravond de eerste aflevering van ‘Klassen’ gezien heeft, weet dat niet ieder kind dezelfde kansen in het onderwijs krijgt.


Dit wetsvoorstel stelt voor om het samenwerkingsverband een wettelijke plicht te geven om leerlingen die dreigen uit te vallen bij de jeugdarts van de gemeente te melden. Samenwerkingsverbanden dienen vervolgens alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning te bieden om onderwijs mogelijk te maken.


De rol van de leerplichtambtenaar wordt in dit wetsvoorstel achterwege gelaten. Om van leerrecht echt werk te maken is meer nodig en moet het voorgenomen beleid in de praktijk uitvoerbaar zijn. Ingrado is van mening dat dit wetsvoorstel hier onvoldoende rekening mee houdt.


Internetconsultatie
We roepen alle afdelingen -en regionale bureaus leerplichtzaken met klem op om te reageren op deze internetconsulatie. Laat daarbij ook Ingrado weten wat jullie mening is en welke gevolgen deze wetswijziging eventueel heeft voor de praktijk. En natuurlijk zal Ingrado ook een reactie op deze internet consultatie plaatsen.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.