Leerplicht en RMC tijdens de coronacrisis: goede voorbeelden

Tijdens de coronacrisis ontstaan er allerlei initiatieven in het hele land vanuit leerplicht en RMC. Leerplichtambtenaren die leerlingen die 'van de radar zijn verdwenen' thuis bezoeken. Gemeenten die samenwerken met het onderwijs om noodopvang voor kwetsbare kinderen te realiseren. We hebben deze voorbeelden voor je op een rij gezet. Want ook al gaan de basisscholen 11 mei weer open, de coronacrisis is nog niet voorbij. Er zijn nog steeds leerlingen in het voortgezet onderwijs waarmee de school moeilijk of geen contact krijgt. Daar blijft onze ondersteuning nodig.

We houden ons aanbevolen voor goede voorbeelden en tips uit regio’s, die we natuurlijk graag met jullie delen.


Alle leerlingen bereiken! - Den Haag

‘We hebben één missie: alle leerlingen bereiken! Het mooie is dat we allemaal gezamenlijk keihard en integraal in de weer zijn met eenzelfde missie. De bereidwilligheid om dit met elkaar op te lossen, is groot'.

> Lees meer over de aanpak in de VSV Nee nieuwsbrief


Een kaartje van Leerplicht Amsterdam

Om duidelijk te maken dat de leerplichtambtenaar niet langs komt om een boete uit te delen, heeft de gemeente Amsterdam kaartjes in de bus gedaan bij kinderen die veel spijbelen, in plaats van de normale officiële waarschuwing. De kaart moet een vriendelijke uitstraling hebben en duidelijk maken dat de gemeente gezinnen wil helpen en niet wil bestraffen.


LerenWerkt RMC Achterhoek

De afgelopen weken kenmerken zich veelal door digitaal thuisonderwijs. Voor iedereen een hele nieuwe situatie: leerlingen, leerkrachten, ouders, maar ook voor de leerplichtambtenaren. Het reageren op ‘verzuim’ krijgt in eens een hele andere invulling. Want hoe reageer je op het ‘digitaal afwezig zijn’ van leerlingen? Collega Rianne Hulshof (Leerplicht MBO) schetst een praktijkvoorbeeld: ‘Een jongere waarbij vóór de corona al eens sprake was van ongeoorloofd schoolverzuim, bleek ook veel afwezig te zijn tijdens de online lessen. Ook klasgenoten kregen geen contact met deze jongere. De mentor vroeg of ik contact op kon nemen. Het ging om een leerplichtige leerling, dus ik heb contact gezocht met de ouders. Vader was zich niet bewust van het digitaal afwezig zijn, hij was in de veronderstelling dat zijn kind gewoon online was. Met vader heb ik afgesproken dat zij thuis het gesprek aan zouden gaan en daarna contact op zouden nemen met school. Ik heb dit ook teruggekoppeld aan de mentor. Sindsdien heb ik geen signalen meer ontvangen van verzuim!’

Deurbezoeken door leerplicht in de media

Wat doe je als scholen bij je aan de bel trekken omdat ze merken dat leerlingen niet deelnemen aan het onderwijs op afstand en ook geen contact krijgen met deze leerlingen? In verschillende steden besloot leerplicht de leerlingen op te zoeken. Een deurgesprek of stoepgesprek kan het begin zijn van een oplossing. Ingrado maakte voor deze gesprekken een handreiking.

Ook in de media was er aandacht voor de deurbezoeken. Hieronder een paar artikelen:

> Met de leerplichtambtenaar op zoek naar verdwenen kinderen (Volkskrant)

> Veel aandacht voor deurbezoeken leerplicht Rotterdam in Trouw, op Rijnmond.nl en op Leraar.nl)


Decentrale noodopvang in Wijk bij Duurstede

In Wijk bij Duurstede lagen de plannen voor centrale noodopvang al klaar en toch besloten scholenbesturen en gemeente anders. Alle scholen bieden noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen op al haar scholen. Het Jeugdloket en de leerplichtambtenaar helpen om die laatste groep naar school te krijgen.

> Lees het artikel ‘Deze tijd vraagt om samenwerking’ (PO Raad)


Zutphen legt contact via app en flyer

Hoe gaat het met je? Hoe is het thuis? Wat doe je de hele dag? Heb je vragen? Een appje met deze strekking stuurden trajectbegeleiders van leerplicht/RMC Zutphen naar alle jongeren uit hun bestanden. Voortijdig schoolverlaters, oud-vsv’ers, jongeren die pas kort in beeld waren toen de corona-crisis uitbrak en anderen. ‘We willen de jongeren laten weten en merken dat we aan ze denken en dat we voor ze klaarstaan’, zegt trajectbegeleider Carolien Steenbruggen.

 

 

Het appje leverde veel duimpjes en smileys op en een aantal jongeren heeft al contact opgenomen. Inmiddels is er ook een flyer gemaakt. Steenbruggen: ‘De Boa’s die op straat met jongeren in gesprek gaan, vingen op dat ze een appje van ons gekregen hadden. Ook onderling hadden de jongeren het erover. De Boa’s vroegen ons of we misschien samen konden optrekken.’

Zo gezegd, zo gedaan. ‘Inmiddels is er een flyer in de vorm van een mobieltje waarmee we jongeren een hart onder de riem willen steken. De Boa’s nemen die mee en delen ze uit aan alle jongeren die ze tegenkomen. Zo is ons bereik nog veel groter. We hebben de flyer ook aangeboden aan collega’s van andere gemeenten in de Stedendriehoek.’

Download de flyer

Lees het artikel over de inzet van de flyer in Zutphen

 

Niks thuiswerken, in Zaanstad gaat leerplicht de straat op

Kunnen jullie als Boa de straat op in het kader van het straattoezicht? Met deze vraag werden in Zaanstad de leerplicht-Boa’s benaderd door het afdelingshoofd Straattoezicht in de eerste week dat de scholen gesloten waren. Hoe gaat dat?

Lees het interview met leerplichtambtenaren Elissa van Rooijen en Marion Kooij

Lees ook het artikel in IM over Jongerenloket Zaanstad


Brief in vijf talen om in contact te komen met leerlingen en gezinnen in Den Haag

In Den Haag doen ze het bijvoorbeeld zo, vertelt wethouder Bredemeijer: “Als het scholen niet lukt contact te krijgen, kunnen zij een beroep doen op de afdeling Leerplicht van de gemeente. Niet om te handhaven, aldus Bredemeijer, maar om te kijken wat er op dat moment nodig is. Zo bellen ook gemeentelijke medewerkers de ouders op en verstuurt de gemeente brieven, in vijf verschillende talen, om ouders aan te sporen snel contact op te nemen met school. In sommige gevallen gaan we zelfs langs de deuren. Hopelijk lukt het daarmee om kinderen in beeld te houden.”

Download de brieven in Engels, Turks, Arabisch, Pools en Bulgaars

 

Samen afspraken maken met verzuimprotocol in Brabant Noord Oost

RBL Brabant Noord Oost, de gemeente 's Hertogenbosch en de GGD hebben een tijdelijk verzuimprotocol ontwikkeld waarin afspraken staan wat te doen als een leerling ziek is, niet deelneemt aan de online lessen of andere zorgen zijn. Het is een mooi voorbeeld om samen afspraken te maken. Zie de download hieronder.

Tijdelijk protocol verzuim voor scholen tijdens corona 1-4-2020


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.