Ketenpartners ondertekenen Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Op 16 maart, de landelijke Dag van de Leerplicht, ondertekenden Halt, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een methodische aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt daarbij.

Namens Ingrado ondertekenden Directeur-bestuurder Carry Roozemond (uiterst links op de foto) en Selma Hulst (uiterst rechts op de foto), als beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de Methodische Aanpak Schoolverzuim. De projectleiding bij de ontwikkeling van de MAS was in handen van Jos Lubberman, namens Regioplan. Met het zetten van hun handtekening onderschreven het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, HALT, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Ingrado, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Veligheid & Justitie de intentie om volgens de MAS te gaan werken.

Wat is de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)?
De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, Halt-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop.

In ons land werken gemeenten, scholen, leerlingen en ouders al jaren samen om schoolverzuim en schooluitval te voorkomen. Carry Roozemond, voorzitter van Ingrado: “Veel partners werken met passie en oprechte interesse om jongeren weer naar school te helpen. Die persoonlijke aandacht blijft belangrijk. We zien dat elke jongere een eigen verhaal heeft waarom ze niet naar school gaan. Met onze partners om schoolverzuim te voorkomen gaan we door totdat elk kind in Nederland, dat het recht op onderwijs heeft, ook van dat recht kan genieten of tot we een andere passende oplossing hebben gevonden.”

Alles over de MAS vindt u in ons kennisdossier >

Lees ook het persbericht van HALT >


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.