Kabinet kondigt belangrijke stappen aan in Kamerbrief IBO JmAA

Het kabinet kondigt in de brief over de voortgang van de maatregelen IBO JmAA van 8 juli jl. aan dat zij, op basis van het advies over gegevensdeling, nog deze kabinetsperiode stappen zal zetten die kunnen leiden tot een wetsvoorstel waarmee het RMC kan beschikken over gegevens van jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie.

De brief informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen in het interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals toegezegd in het debat van 21 oktober 2019 over voortijdig schoolverlaten.


Het kabinet heeft aangekondigd verdere stappen te zetten om jong volwassenen integraal te ondersteunen op hun weg naar duurzame zelfstandigheid. De huidige coronacrisis heeft de noodzaak om in te zetten op de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie versterkt. 


Om de gevolgen van de crisis te verzachten kondigde het kabinet halverwege mei 2020 aan om bijna € 500 miljoen extra te investeren in het onderwijs door onder andere het compenseren van studievertraging, het inlopen van onderwijsachterstanden en het zorgen voor voldoende stages en leerbanen. Gelijktijdig werkt het kabinet aan het oplossen van de fundamentele knelpunten die in het IBO JmAA zijn genoemd. Hiervoor zijn in de kabinetsreactie d.d. oktober 2019 op het IBO JmAA 14 maatregelen benoemd. 


In de kamerbrief van 8 juli jl. wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste voorstellen en op relevante moties en toezeggingen. Ook worden enkele onderzoeken en rapporten aangeboden. 


Het kabinet kondigt in deze brief aan dat zij, op basis van het bijgevoegde advies van het onderzoeksbureau over gegevensdeling, nog deze kabinetsperiode stappen zal zetten die kunnen leiden tot een wetsvoorstel waarmee het RMC kan beschikken over gegevens van jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie. Tevens wordt een onderzoek aangekondigd naar het ontschotten van budgetten alsmede naar de werkzame elementen van integrale ondersteuning. 


Andere belangrijke punten die worden aangehaald zijn het eventueel monitoren van jong volwassenen met startkwalificatie, meer maatwerk op mbo-niveau 2 en de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten.


In onze volgende nieuwsbrief zullen wij verder ingaan op deze kamerbrief. 

 

> Download de kamerbrief over voortgang maatregelen IBO JmAA


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.