Internetconsultatie vrijstelling artikel 5 onder a

Op 1 september is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel tot wijziging van de vrijstelling van de Leerplichtwet 1969 op grond van artikel 5 onder a. Het voorstel staat tot 1 oktober open voor reacties. Dit jaar heeft Ingrado aandacht besteed aan deze vrijstelling in een “kenniscafé”. Het lijkt lang geleden maar begin dit jaar (toen we nog niet gehoord hadden van corona) hebben vele van jullie deze bijeenkomst bijgewoond. Hierin zijn mooie voorbeelden en ideeën opgehaald die een bijdrage hebben geleverd aan deze wetswijziging. Natuurlijk zal Ingrado reageren op dit wetsvoorstel maar we roepen ook onze leden op om te reageren op deze consultatie.

Het wetsvoorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet, alleen wordt afgegeven, als dit het beste aansluit bij het kind. Om dat doel te bereiken, wordt in dit wetsvoorstel vastgelegd dat de arts die beoordeelt of een kind psychisch of lichamelijk niet geschikt is om onderwijs te volgen, ook altijd een advies vanuit een onderwijskundige benaderingswijze tot zijn beschikking heeft bij zijn afweging. 

Naast het betrekken van de onderwijskundige benaderingswijze, wordt geregeld dat in de duur van de vrijstelling meer keuze is. De huidige tweedeling tussen enerzijds de vrijstelling voor een jaar en anderzijds de vrijstelling voor de duur van de gehele leerplichtige leeftijd is dan niet meer van toepassing. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de ontwikkeling van het kind en het recht op onderwijs. Uiteindelijk moet dit wetsvoorstel ook leiden tot minder vrijstellingen 5 onder a


Update januari 2021

> Lees hier de reactie van Ingrado

> Bekijk hier alle reacties op de internetconsultatie


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.