Internetconsultatie Onderwijs op een andere locatie dan school

Vanaf gisteren is een internetconsultatie geopend over onderwijs op een andere locatie dan school. De sluitingsdatum is 31 januari 2017. Ingrado reageert eind januari.

Voor een aantal situaties is nieuwe wetgeving in de maak. Grote gemene deler van deze situaties is dat verwacht wordt dat de kinderen die het betreft baat zullen hebben bij het volgen van het onderwijs op een andere locatie dan de school. Specifiek is het de bedoeling:

  • dat in bijzondere situaties waarin leerlingen met lichamelijke of psychische problematiek in afwachting zijn van een passend onderwijsaanbod op een bekostigde school, voor een overbruggingsperiode met rijksbekostiging onderwijs op maat kunnen volgen op een particuliere, niet-bekostigde school zodat thuiszitten voorkomen wordt.
  • dat sportieve en culturele toptalenten onderwijs en talentontwikkeling makkelijker kunnen combineren.
  • dat het onderwijs aan kinderen van ouders die langdurig (willen) verblijven in het buitenland wordt geborgd.
  • dat het recht op onderwijs van kinderen die nu vrijgesteld zijn van de leerplicht op grond van artikel 5, onder b, van de Leerplichtwet (richtingbezwaren) wordt geborgd door mogelijk te maken dat de leerplicht kan worden vervuld door thuisonderwijs te volgen dat aan minimum kwaliteitseisen voldoet.

Via internetconsultatie kan gereageerd worden op de voorgenomen wetgeving. Sluitingsdatum voor deze consultatie is 31 januari 2017. Ingrado zal eind januari reageren op de consultatie.

U kunt hier uiteraard zelf op reageren. Opmerkingen, vragen of zorgen? Deel ze via info@ingrado.nl


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.