Input Ingrado Internetconsultatie Regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie

Ingrado heeft input geleverd voor de internetconsultatie over de regionale samenwerking rond voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. Ingrado heeft in de reactie op de voorstellen adviezen en kanttekeningen opgenomen om ervoor te zorgen dat RMC zoveel mogelijk in staat wordt gesteld de verwachtingen bij deze rol waar te maken.

Algemeen
De nieuwe wetgeving heeft tot doel een sluitend vangnet te creëren, de RMC functie te versterken en te voorzien in een wettelijke basis voor structurele maatregelen om voortijdig schoolverlaten te (blijven) bestrijden. 

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters, nog niet zolang geleden 71.000 per jaar, is door de inspanning van velen terug gebracht naar minder dan 25.000 per jaar. Toch is er alle reden om met ambitie en urgentie dóór te gaan. De Minister spreekt die ambitie ook uit: niet alleen door een nieuw streefgetal te noemen (minder dan 20.000 in 2021) maar ook door de aanpak van de afgelopen jaren te willen borgen en uitbreiden.

Terecht wordt bij het wetsvoorstel geconstateerd dat die 25.000 (of straks 20.000) geen vanzelfsprekendheid is. En daarnaast dat het nog altijd veel en té veel jongeren zijn die de aansluiting missen en daarmee hun kansen op zelfredzaamheid en participatie verkleind zien. Ook terecht is de constatering dat de afgelopen 10 jaar het vsv-beleid zich gericht heeft op de nieuwe voortijdig schoolverlater en dus niet op de jongere die al langere tijd uitgevallen was. Overigens bleven zij wél altijd een zorggroep voor de RMC’ers in het werkveld die steeds om (landelijke) aandacht voor deze groep zijn blijven vragen.

Het structureel maken van de vsv-aanpak, daarin ruimte maken voor de ‘oude’ voortijdig schoolverlaters en het benoemen van een nieuwe target, het getuigt inderdaad van ambitie.

De visie bij deze ambitie is in december 2014 voor het eerst door de Minister benoemd in haar brief over kwetsbare jongeren. Zij benoemt daarin op twee aspecten de realiteit: als wij nog meer jongeren de kans op een goede toekomst optimaal willen bieden dan zullen wij sommige jongeren extra moeten begeleiden. En: voor sommige jongeren is de startkwalificatie niet de aangewezen weg naar die goede toekomst en moeten we meer denken aan een arbeidsmarktkwalificatie. Daarbij ziet de Minister belangrijke rollen weggelegd voor de scholen én voor de RMC functie.

Door middel van de RMC functie zijn gemeenten in de positie om regionaal deze jongeren te volgen en te ondersteunen en te zorgen voor een goede aansluiting van alle partijen betrokken bij die jongeren. RMC opereert daarbij -regionaal waar het kan en lokaal waar het moet- met zorg en aandacht, vanuit een onafhankelijke rol, voor die jongeren waarbij het niet vanzelfsprekend is dat zij zonder extra begeleiding een zelfstandige positie vinden in onze samenleving. Een positie die hen in staat stelt zelfstandig te participeren en niet tot de doelgroep te gaan behoren die we bijvoorbeeld zien in het WODC onderzoek over criminele jeugdbendes of tot de groep met schulden overladen zwervende of thuisloze jongeren die op latere leeftijd veel meer aandacht vragen van een gemeente.

Ambitie en visie zijn terug te vinden in het wetsvoorstel dat met borging, uitbreiding en scherpere targets hoge eisen stelt aan de regionale samenwerking en de partijen (huidige en nieuwe) die bij de jongeren betrokken zijn, niet in het minst ook aan de RMC-functie. Tegelijkertijd sluit de visie aan bij wat de jongere nodig heeft, bij wat de professional daarover aangeeft en bij wat regionaal vaak al ontwikkeld is en wordt. Het is van groot belang dat partijen de ruimte krijgen en gefaciliteerd worden om die regionale samenwerking in het hele land optimaal tot ontwikkeling te brengen. Om dit te bereiken plaatst Ingrado de volgende adviezen en kanttekeningen bij het wetsvoorstel.

De volledige reactie van Ingrado kunt u hieronder downloaden.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads