Ingrado pleit ervoor om de wet verlengde kwalificatieplicht niet door te voeren.

Met het wetsvoorstel wordt het voor gemeenten mogelijk om de verlengde kwalificatie-plicht in te zetten. Hiermee worden jongeren van 18 tot 21 jaar verplicht om naar school te gaan totdat zij 21 jaar worden of tot aan het behalen van een startkwalificatie. 

Indien de jongere zich niet houdt aan de verlengde kwalificatieplicht, dan kan de gemeente een boete opleggen. De verlengde kwalificatieplicht wordt niet landelijk ingevoerd, maar alleen op aanvraag van gemeenten.


Het probleem waarop deze maatregel zich richt wordt ook door Ingrado herkend. We delen namelijk de zorgen over het aantal voortijdig schoolverlaters en het belang van het halen van een startkwalificatie voor deze jongeren. Echter met een aanpak via een verlengde kwalificatieplicht geven we een verkeerd signaal af.


Wij zien meer in een integrale brede aanpak waarbij naast aandacht voor scholing ook begeleiding naar werk mogelijk is, al dan niet in combinatie met zorg. Zoals in het interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is beschreven kan niet iedere jongere tot een kwalificatie komen via een opleidingsroute alleen. De mogelijkheid tot kwalificeren  vanuit werk blijft in dit voorstel voor een verlengde kwalificatieplicht onderbelicht. 


Ingrado pleit ervoor om de wet verlengde kwalificatieplicht niet door te voeren.


> Lees hier onze gehele reactie en de reacties van andere partijen op het wetsvoorstel


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.