In gesprek over thuiszitters in de regio

In 2017/2018 ging Ingrado in gesprek met alle samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs over succesfactoren en verbeterpunten in de thuiszitters­ aanpak. We wilden met elkaar zicht krijgen op het verhaal achter de cijfers.


In de gesprekken gaven de directeuren van de samen­ werkingsverbanden aan dat de samenwerking met leerplicht veel meerwaarde heeft bij het realiseren van een passend aanbod voor thuiszitters. Het gesprek is altijd nuttig, ook al leidt het niet direct tot een oplossing. Dat gesprek zouden we vaker moeten voeren.

Om dat gesprek verder op gang te brengen organiseerde Ingrado eind 2018 in vier regio’s themacafés thuiszitters. Daarvoor werden wederom de samenwerkingsverbanden uitgenodigd en hen werd gevraagd mensen van leerplicht mee te nemen.

De thema-café’s zijn een vervolg op de in 2017/2018 uitgevoerde analyse ‘het verhaal achter de cijfers’.  Tijdens de thema-café’s gingen professionals, werkzaam in de diverse rayons, met elkaar in gesprek. Thema’s die aan bod kwamen waarbij tips met elkaar gedeeld zijn, maar waar ook goede voorbeelden zijn gedeeld zijn:

  • AVG
  • Definities
  • Preventie
  • Samenwerkingsrelaties
  • Variawet
  • Vrijstellingen
  • Wachtlijsten

Op vier plaatsen in Nederland gingen zo mensen van onderwijs en gemeente met elkaar in gesprek tijdens inspirerende bijeenkomsten. De opbrengsten vind je in deze publicatie. Door de opbrengsten te bundelen delen we kennis in en met het land.

Lees wat er is besproken in Alkmaar, Roermond, Hoogezand en Apeldoorn.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.