In gesprek over thuiszitterscasuïstiek: wat werkt, wat werkt niet?

Samenwerkingsverbanden hebben een spilfunctie bij het terugdringen van thuiszitten. Slagen ze, samen met de scholen, leerplicht, RMC en de (jeugd)(gezondheids)zorg, in die taak? Wat werkt? Wat niet? Die analyse willen we graag maken. In samenwerking met alle samenwerkingsverbanden VO analyseren we daarom thuiszitterscasuïstiek waarbij het gaat om situaties van jongeren die langer dan drie maanden hebben thuisgezeten.

Al in 2010 liet Ingrado het eerste onderzoek uitvoeren naar thuiszitters. Sinds die tijd is er veel veranderd. Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd, vanaf maart 2016 zijn er de Lansbrekers (een samenwerking van LBBO, ouders&onderwijs, LECSO, Gedragswerk en Ingrado) en juni 2016 werd het Thuiszitterspact ondertekend door o.m. VWS, OCW, VNG, PO-Raad en VO-raad. Tijd om te kijken wat deze aandacht oplevert voor thuiszittende kinderen en jongeren, vinden wij.

Wat is de meerwaarde van de analyse?
De analyse is een kans om van elkaar te leren. Er komt informatie beschikbaar over hoe de samenwerking en de aanak verbeterd of aangescherpt kunnen worden. Veel swv-en reflecteren in regionaal verband al met elkaar. Doordat wij de analyse landelijk uitvoeren, kunnen we dit beeld aanvullen met ervaringen uit andere regio’s.

Hoe voeren we de analyse uit?
De analyse maken we op basis van gesprekken met de 75 swv’en VO. In het gesprek willen we in de eerste plaats antwoord krijgen op de vragen ‘wat verliep goed, wat verliep minder goed en waarom?’ Binnenkort neemt Hermien Jacobs, die de analyse voor ons uitvoert, contact op over de analyse met de directeuren van de samenwerkingsverbanden.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.