Implementatiescan jongeren met een licht verstandelijke beperking

Ecorys heeft in samenwerking met diverse praktijkdeskundigen en experts de rapportage Arbeidsparticipatie Jongeren met LVB opgesteld. Uit dit onderzoek zijn succesfactoren voor vergroting van werkkansen voor jongeren die uitstromen uit het VSO en PRO (en ook sommige andere groepen)  voortgekomen. Ook zijn diverse goede praktijkvoorbeelden verzameld.

De inhoud en opbrengsten van dit onderzoek zijn werkbaar gemaakt voor bespreking en toepassing door de organisaties waarvan de jongeren afhankelijk zijn d.m.v. een analyse- en actietool: de implementatiescan jongeren met LVB.

Hiermee kunnen scholen en hun (gewenste) partners nagaan wat in de bestaande aanpak en samenwerking goed gaat en wat niet. Kansen worden gemist, als de aanpak niet (volledig) voldoet aan de succesfactoren voor effectieve arbeidsparticipatie van jongeren met LVB.

Implementatiescan Participatie Jongeren in een Kwetsbare Positie
Jongeren met LVB en andere jongeren in een kwetsbare positie lopen verhoogde risico’s op werkloosheid en andere maatschappelijk ongewenste situaties. En gemeenten lopen financiële risico’s als zij er onvoldoende in slagen om van participatie van deze doelgroep een succes te maken.

Door een landelijk samenwerkingsverband van LECSO, DIVOSA, UWV, MEE NL, SBB, VOBC en INGRADO is daarom een digitale kennis- en actietool voor de verbetering van de werkkansen voor deze jongeren ontwikkeld: de Implementatiescan Participatie Jongeren in een Kwetsbare positie.

Hoe kunt u aan de slag gaan?
Praktische informatie over de implementatiescan, de landelijke verspreiding ervan en de analyse- en actiesessies vindt u in de brief van Ecorys die u hieronder kunt downloaden.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads