Ingrado verwacht langetermijnvisie kabinet bij aanpak knelpunten JmAA

Ingrado heeft gezamenlijk met de andere betrokken partners VNG, Divosa,  MBO Raad, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en SBB gereageerd op de brief waarmee het kabinet het IBO JmAA naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wij zijn blij met de aandacht voor de knelpunten die deze kwetsbare groep ervaart. Het IBO JmAA biedt wat ons betreft kansen en aanknopingspunten om het voor de jongeren merkbaar beter te maken. Daar leveren wij graag een actieve bijdrage aan. Ingrado verwacht voor de aanpak van deze knelpunten ook een heldere langetermijnvisie van het kabinet op deze doelgroep.

Om echt werk te maken van de aanpak van de knelpunten die we bij deze jongeren zien, en als RMC ook eigenlijk al wel kennen, is het van groot belang dat we nu al starten met het oplossen van een aantal knelpunten. Knelpunten die we zien in de uitwisseling van kennis en informatie waardoor de gemeente in contact kan blijven met de jongeren. Knelpunten waardoor we echt aan een aanpak kunnen werken waar de jongere mee naar een zo zelfstandig mogelijke plek op de arbeidsmarkt kan komen. En niet in laatste plaats: waarmee we kunnen voorkomen dat jongeren een beroep moeten doen op de bijstand.

Daar is de jongere niet bij gebaat, daar hebben we met elkaar in de samenleving last van. 

Om dat te voorkomen willen we als RMC met alle partners in de regie op deze aanpak “voor een Oscar gaan”, door een betere afstemming tussen de verschillende voorzieningen mogelijk te maken en vooral door er te zijn voor een jongere voordat de problemen huizenhoog zijn. Dat vraagt om inzet, initiatieven op maat die we nu al mogelijk willen maken. Dat kan door de regio’s te belonen voor de besparing die er op de bijstand en duurdere hulpverlening gehaald kan worden. Daar roept Ingrado met de partners het kabinet toe op in de brief die je hieronder kunt downloaden.

> Lees de bestuurlijke reactie IBO JmAA


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.