Handreiking doorzettingsmacht organiseren

In juni 2016 ondertekenden de ministeries OCW, VWS, V&J, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG het Thuiszitterspact. Onderdeel daarvan is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Hoe realiseer je die en welke doelen dient het?

Als er sprake is van (dreigend) thuiszitten, stelt het Thuiszitterspact dat gemeenten en samenwerkingsverbanden met elkaar afspreken welke partij/persoon bepaalt welke onderwijs/zorgplek voor het betreffende kind/jongere passend is.

Gemeenten en samenwerkingsverbanden worden opgeroepen om een stappenplan op te stellen om thuiszitten tegen te gaan. Inmiddels heeft staatssecretaris Dekker in december 2016 besloten om de doorzettingsmacht wettelijk te borgen.

Welke doelen dient doorzettingsmacht?

  • De zorgplicht van het onderwijs en de jeugdhulpplicht van de gemeente hebben een concrete invulling. De verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende onderwijsplek ligt bij deze partijen/ professionals en niet bij de kinderen/jongeren en/of ouders.
  • Mandaten, rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn duidelijk omschreven, zodat zij effectief kunnen handelen.
  • Elk kind/jongere wordt altijd - binnen een beperkt tijdsbestek - een oplossing geboden.
  • Doorzettingsmacht resulteert in een afname van het aantal thuiszitters en in een afname van de duur van thuiszitten.

Download nu de handreking. Het document is afgelopen maandag ook meegenomen in de verstuurde special over thuiszitters en dit document zal ook in de toolbox worden geplaatst op passendonderwijs.nl.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.