Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Regionale samenwerking

Op 12 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie. Na ondertekening en publicatie in het Staatsplan zal de wet per 1 januari 2019 inwerkingtreden. Voor de gegevenslevering is echter nog een wetswijziging nodig.

Deze wet regelt onder andere dat de RMC-functie van gemeenten de taak krijgt om van jongeren hun deelname aan onderwijs en/of arbeidsmarkt te kunnen monitoren. In de wet wordt de grondslag geregeld voor de uitwisseling van gegevens die gemeenten hiervoor nodig hebben. Dat heeft het ministerie laten weten.
 
Aanvullende gegevenslevering later
De feitelijke gegevensstromen en welke partij welke gegevens mag ontvangen en uitwisselen, moet worden geregeld met een andere wet, namelijk de Wet Register Onderwijsdeelnemers (WRO) en een Algemene maatregel van bestuur (AMvB). Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer en de verwachting is dat deze wet niet in werking zal treden per 1 januari 2019.

De beoogde datum van in werking treding van deze wet is 1 augustus 2019. De gegevenslevering laat hierdoor tot dan op zich wachten.

Dit betekent dat RMC per 1 januari 2019 nog niet over alle nieuwe gegevens kan beschikken via BRON en het Inlichtingenbureau. Het betreft de gegevens over de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding van vso-leerlingen en de UWV-gegevens over 16- en 17-jarigen uit het pro en vso.

Ingrado en het ministerie van OCW onderzoeken de komende tijd of er alternatieve mogelijkheden er wel zijn en wat de consequenties zijn van het later inwerking treden van de AmvB en het later beschikbaar komen van de nieuwe gegevens. Uiteraard informeren we je over de uitkomsten.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.