Ede heeft alle leerlingen in beeld

‘Wat deed ik eigenlijk voor de coronacrisis uitbrak?’, vraagt Leon Meijer zich dagelijks af. Als wethouder van onder meer Jeugdzorg en Onderwijs, bestaat zijn werk sinds 16 maart uit niets anders dan corona. Hij nam de leiding en samen met de schoolbesturen lukte het de gemeente Ede alle leerlingen in beeld te hebben.

Al in de eerste week van de coronamaatregelen richtte Meijer een app-groep in met alle 29 (!) schoolbesturen die de gemeente rijk is. Twee keer per week treffen hij en de bestuurders elkaar in een conference-call waarin hij optreedt als voorzitter. ‘Dat bleek een gouden greep’, zegt Meijer. ‘We hadden snel in de gaten hoe het ging. Sommige scholen lukte het vrijwel direct het onderwijs op afstand op gang te krijgen, andere waren die eerste week nog wat aan het zoeken. Het was mooi om te merken dat er saamhorigheid ontstond. Normaal gesproken zijn scholen elkaars concurrent en houden zij eventuele moeilijkheden liever voor zich. Nu bleek iedereen bereid elkaar te helpen en samen te werken. Zo had de islamitische school niet voldoende laptops en had het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  er juist een aantal over. Zonder problemen werden die uitgeleend.’

 

Noodopvang

In de eerste week werden er meteen al afspraken gemaakt. Niet alleen over de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen, maar ook voor kinderen met een veiligheidsrisico. In de tweede week van de schoolsluiting boog het overleg zich over de kwetsbare kinderen in de gemeente. Scholen gaven aan over wie zij zich zorgen maakten in onderwijskundig opzicht zoals kinderen van laaggeletterde ouders. De gemeente inventariseerde, samen met de kinderopvang en de scholen, hoeveel kinderen in aanmerking kwamen voor noodopvang. Ze keken zowel naar  kinderen met ouders in een cruciaal beroep als naar kinderen met een veiligheidsrisico. In totaal maken nu 1000 kinderen gebruik van noodopvang; 822 met ouders in cruciale beroepen en 178 kwetsbare kinderen. Voor het idee: Ede heeft 116.000 inwoners van wie een kwart onder de 18 is. 

 

Meijer durft te beweren dat er in zijn gemeente geen kinderen onder de radar zijn. ‘Als een school zich zorgen maakt over een kind omdat ze geen contact krijgt, neemt de intern begeleider contact op met het CJG of jeugdhulp, als er al een vertrouwd contact met het gezin bestaat. Als dat contact er nog niet is, wordt besproken wie op welke manier contact met het gezin zoekt. Dat kan de directeur van de school zijn, de schoolmaatschappelijk werker, het sociaal team of de leerplichtambtenaar. Op deze manier hebben we alle kinderen bereikt. We zijn nu nog bezig met een groep jonge statushouders die samenwonen in een woonvoorziening. Zij doen hun schoolwerk wel, maar begeleiders geven aan dat ze dat vooral ’s nachts doen. Zij hebben hun dag- en nachtritme omgedraaid en zullen, als we nu niets doen, straks in de problemen komen. We kijken nu hoe we deze jongeren meer structuur kunnen bieden.’

 

Maatjes

Ook kinderen die thuis onderwijs volgen hebben soms ondersteuning nodig, ontdekten scholen en gemeente in Ede. Omdat ze het werken in MS Teams lastig vinden, omdat ze niet alle leerstof snappen of omdat ouders ze niet voldoende kunnen helpen. ‘Het digitaal werken is totaal anders dan in de klas, als je een vraag stelt val je op. Sommige leerlingen durven geen, in hun ogen, ‘domme’ vragen te stellen in een online-sessie met de klas’, zegt beleidsadviseur Monique Zeeman. ‘Dan is het fijn dat de structuren in de gemeente stevig zijn. Die hoefden we alleen maar aan te spreken en uit te breiden. We werken in de gemeente al enige tijd met vrijwillige maatjes die jongeren ondersteunen. Na een oproep konden zij binnen de kortste keren 20 extra maatjes werven en inzetten om leerlingen te helpen met hun schoolwerk en het werken in de digitale leeromgeving. We hoefden dat team alleen maar uit te breiden en er een extra vrijwillige coördinator op te zetten. Loopt fantastisch.’ 

 

Datzelfde geldt voor samenwerkingsstructuren die er zijn. Zeeman: ‘We hebben al jaren relatief weinig schooluitvallers. Dat is te danken aan de goede samenwerking tussen onderwijs, leerplicht en zorg- en welzijnspartners. Daar doen we nu ook ons voordeel mee.’

 

Opstekers

Naast zorgen zijn er ook opstekers in deze coronatijd. Zo blijkt het heel goed te gaan met kinderen die veel jeugdzorg ontvangen. Meijer: ‘Tot onze stomme verbazing gedijen kinderen met bijvoorbeeld autisme of gedragsproblemen heel goed bij de rust die het thuisonderwijs met zich meebrengt. Ouders en professionals geven aan dat de kinderen veel relaxter zijn dan anders. Ik vind dit een belangrijk effect dat we moeten vasthouden en waarvan we moeten leren. Misschien moeten we wel anders gaan kijken naar de inrichting van het onderwijs voor kinderen met complexe problematiek.’

 

Nog een opsteker is snelheid waarmee initiatieven gezamenlijk opgepakt worden. Meijer: ‘Twee scholen kwamen met het plan een vakantie-doeboek voor de meivakantie te maken. Omdat daar kosten mee gemoeid waren, vroegen zij de gemeente bij te springen. Dat deden we uiteraard en vrijwel direct waren ook de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs bereid om bij te dragen. Dus krijgen deze week alle leerlingen van het basisonderwijs in Ede een digitaal vakantieboek. Vol met spelletjes, opdrachten, een virtueel bezoek aan het Kröller-Müller museum, een bijdrage van de gebarentolk van Rutte, etc. Zo hopen we de kinderen een echt vakantiegevoel te geven en de ouders een beetje te ontlasten.’  


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.