De positie van RMC in het Sociaal Domein

Met de oplopende jeugdwerkloosheid door de coronacrisis zijn vooral jongeren zonder diploma kwetsbaar. Een stevig beleid en een goede samenwerking is nodig om zowel voortijdig schoolverlaten te voorkomen alsmede een goede doorstroom naar de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Ingrado heeft naar aanleiding van gesprekken met RMC-coördinatoren een publicatie gemaakt over de positie van het RMC in het sociaal domein.

In de publicatie gaan we in op de vraag hoe het RMC het beste kan samenwerken in het Sociaal Domein en haar positie kan innemen om een goede regionale (preventieve) aanpak te realiseren om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Juist nu kan het RMC een sleutelrol vervullen in de regionale aanpak om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling.


Het is aan het RMC, onderwijs en de domeinen zorg en arbeid om elkaar op te zoeken en de handen ineen te slaan zodat deze generatie de kansen krijgt die zij verdient. Ingrado werkt samen met haar leden aan de bewustwording en ontwikkeling van de nieuwe rol voor het RMC, zoals te lezen is in het RMC Manifest. Juist nu, om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, is samenwerking in het sociaal domein van cruciaal belang voor de ontwikkeling van jongeren.


> Download de publicatie


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.