Dag van de Leerplicht: samen het recht op onderwijs in Nederland vieren

Op donderdag 16 maart 2017 is het de Dag van de Leerplicht. We vieren die dag het recht op onderwijs en stimuleren jongeren hun startkwalificatie te behalen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de samenwerking die nodig is om schoolverzuim en thuiszitten verder terug te dringen.

In ons land werken gemeenten, scholen, leerlingen en ouders al jaren samen om schoolverzuim en schooluitval te voorkomen. Met succes. Het aantal voortijdig schoolverlaters daalde van zo’n 71.000 jongeren in het schooljaar 2001/2002 in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs naar 22.948 in 2015/2016. De focus is steeds meer komen te liggen op tijdig signaleren van verzuim en voorkomen van uitval.
 
Ketenpartners lanceren Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt daarbij. Daarom hebben Halt, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld.
 
De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, Halt-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop.

Alles over de MAS vindt u in ons kennisdossier Leerplicht >
 
Op 16 maart ondertekenen de partners de gezamenlijke aanpak. Carry Roozemond, voorzitter van Ingrado: “Veel partners werken met passie en oprechte interesse om jongeren weer naar school te helpen. Die persoonlijke aandacht blijft belangrijk. We zien dat elke jongere een eigen verhaal heeft waarom ze niet naar school gaan. Met onze partners om schoolverzuim te voorkomen gaan we door totdat elk kind in Nederland, dat het recht op onderwijs heeft, ook van dat recht kan genieten of tot we een andere passende oplossing hebben gevonden.”
 
Over de Dag van de Leerplicht
De landelijke Dag van de Leerplicht is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ingrado. Gemeenten en scholen in het hele land organiseren activiteiten. In Utrecht vindt de Tweede landelijke Bootcamp Passend Onderwijs zonder thuiszitters: het kan wél! plaats. Voor meer informatie kijk op www.dagvandeleerplicht.nl. Voor de Bootcamp kijk op: www.lansbrekers.nu. Volg de Dag van de Leerplicht ook op Facebook en Twitter.
 
Over de leerplicht
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Voor jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, geldt de kwalificatieplicht tot hun 18e. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.