Dag van de leerplicht 2019: van leerplicht naar leerrecht

Op donderdag 21 maart 2019 is het de Dag van de Leerplicht. Op deze dag staat het recht op onderwijs en ontwikkeling van alle kinderen in Nederland centraal. Dit jaar organiseert Ingrado, branchevereniging voor leerplicht en RMC, een debat over de transitie van leerplicht naar leerrecht. Minister Arie Slob trapt het debat af.

Waar voorheen de meeste aandacht uitging naar het handhaven van de wet, staat steeds vaker de jongere centraal en daarbij de partijen die nodig zijn om de jongeren te helpen het leerrecht te benutten.

Carry Roozemond, directeur-bestuurder van Ingrado: ‘Door het recht op onderwijs en ontwikkeling centraal te zetten gebruiken we de leerplichtwet waar hij voor bedoeld is. Bescherming van dat recht vraagt om samenwerking tussen gemeente, ouders, onderwijs, zorg en als de jongeren er aan toe zijn met de arbeidsmarktpartners. Samenwerking gericht op kansen vinden, kansen bieden en samen sterk staan. Dat verdienen de jongeren in ons land. Zo maak je van leerplicht leerrecht en beschermen we samen het recht op ontwikkeling.’

Van leerplicht naar leerrecht
Op donderdag 21 maart zet Ingrado de doorontwikkeling van leerplicht naar leerrecht in. Dat doen we met een debat over leerplicht en ontwikkelrecht, over schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Tijdens het debat lanceren we het RMC Manifest en presenteren we de publicatie ‘In gesprek over thuiszitters in de regio’.

In het debat zoeken we naar creatieve manieren om jongeren te helpen het ontwikkelrecht optimaal te benutten. Minister Slob trapt het debat af via een Q&A met de dagvoorzitter.

Samenwerking cruciale factor
Tijdens de bijeenkomst presenteren we het RMC Manifest. Pilaren van het manifest zijn:

  • breed kijken naar wat nodig is (en niet alleen naar onderwijs)
  • samenwerking met partners in zorg, arbeid en onderwijs
  • één regievoerder
  • afstemming van wet- en regelgeving en kennis delen

RMC-regio’s richten zich steeds meer op alle jongeren voor wie een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt geen vanzelfsprekendheid is. Iedere regio werkt samen met alle betrokken partijen om jongeren goed toegerust op weg naar een zelfstandige positie in de samenleving te brengen. Zo zijn we samen slagvaardig en staan we klaar om álle minder zelfredzame jongeren een passende plek te laten vinden.

Op www.dagvandeleerplicht.nl leest u welke activiteiten gemeenten en scholen organiseren op de Dag van de Leerplicht.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.