Nieuws

RSS
19 jan

Gemeenteblad van Eemsdelta

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta, Gelezen het voorstel van het cluster Mens & Maatschappij, Team Werk & Participatie dd 4 januari 2021 inzake het... Lees meer

18 jan

Kinderen aanmelden voor de basisschool

Dit jaar is vanwege de coronamaatregelen de aanmeldperiode voor nieuwe leerlingen van de basisschool uitgebreid. Het gaat om kinderen die 4 jaar worden in het schooljaar 2021-2022.... Lees meer

18 jan

Ingrid van Engelshoven ontvangt eerste exemplaar handreiking arbeidsmarktroute entreestudenten

Hoe verbeteren mbo-scholen, bedrijfsleven, gemeentes en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entreestudenten op weg naar werk? Die vraag beantwoordt SBB in de... Lees meer

16 jan

‘Mbo kan spilfunctie vervullen voor kwetsbare jongeren’

In het woud van instanties die zich met jongeren bezighouden kan het mbo bij uitstek een spilfunctie vervullen. Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, kunnen met name de... Lees meer

16 jan

Wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 in verband met onder

RMC-contactgemeenten ontvangen een specifieke uitkering voor het uitvoeren van de RMC-taken en het uitvoeren van het regionaal programma. Met de wijzigingsregeling zijn de loon- en... Lees meer