Nieuws

RSS
15 jan

Internetconsultatie Wet invoerring leerrecht

Minister Slob wil de Leerplichtwet aanpassen op het recht op onderwijs, zoals ook in het VN Kinderrechtenverdrag staat omschrijven. Jongeren krijgen daarmee het recht op zo volledig... Lees meer

15 jan

Reactie VOO op wetsvoorstel Leerrecht

Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) heeft een initiatiefwetsvoorstel gemaakt met als doel het leerrecht van kinderen te versterken. Het voorstel regelt dat de jeugdarts een... Lees meer

14 jan

Reactie VNG op Internetconsultatie wet invoering leerrecht

In een reactie op de internetconsultatie wet invoering leerrecht laat de VNG weten dat gemeenten de richting van deze wet ondersteunen. Het is belangrijk om het recht op... Lees meer

14 jan

Oproep:  zoek nĂș naar alternatieven voor schoolsluiting

Een groot aantal organisaties, waaronder Ingrado maakt zich grote zorgen over kinderen en jongeren in Nederland. Door de maat- regelen om de coronacrisis te bezweren lopen zij enorme... Lees meer

14 jan

Cibap beste mbo vakschool van Nederland

Opening van de Cibap Playground in 2019. Bewustwording van het verduurzamen van de mode-industrie stond centraal. (Foto: ) Zwolle - Cibap vakschool voor verbeelding is de beste... Lees meer