€8 mln extra voor RMC-functie om jeugdwerkloosheid aan te pakken

De Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie is gepubliceerd. Met deze regeling krijgen RMC-regio’s via RMC-contactgemeenten extra middelen voor de intensivering van de reguliere RMC-functie om zo jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

Er is in totaal €8 miljoen beschikbaar. Het eerste deel van €4 miljoen wordt voor 31 december 2020 uitgekeerd en het tweede deel van €4 miljoen wordt voor 28 februari 2021 uitgekeerd. DUO zal eind november de beschikking versturen.


De middelen zijn bedoeld voor uitvoering van de wettelijke, reguliere RMC-taak. OCW vraagt hierbij aandacht voor inzet op oud-vsv’ers.


De RMC-contactgemeenten wordt gevraagd om bij de planvorming voor inzet van deze extra middelen de samenwerking te zoeken met onderwijsinstellingen en gemeenten om samen heldere afspraken te maken over de andere maatregelen in de aanpak jeugdwerkloosheid: de warme overdracht van studenten in de laatste fase van hun opleiding naar de arbeidsmarkt, nazorg van jongeren die de school hebben verlaten en voor begeleiding naar werk van vsv’ers.


Ingrado roept haar leden op om juist nu het momentum te pakken om die samenwerking op te zoeken en te versterken, ook al zijn deze aandachtspunten geen 'harde' vereisten in de regeling.


De extra middelen mogen worden doorgeschoven tot kalenderjaar 2024 en moeten uiterlijk in kalenderjaar 2024 zijn besteed. Niet-bestede middelen worden na 2024 teruggevorderd. Deze extra middelen hebben daarmee hetzelfde bestedings- en terugvorderingsregime als de reguliere middelen. De financiële verantwoording vindt via SiSa plaats. De beleidsmatige verantwoording vindt plaats via de effectrapportage. Daar worden twee vragen aan toegevoegd.


> Bekijk hier de regeling


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.