Nieuws

RSS
14 Nov

Vraagtekens bij christelijke privéschool

Groot Spriel bij Putten, de geplande locatie van een particuliere school voor thuiszitters. beeld ECM Het Groot Spriel College in Putten, een christelijke privéschool voor... Lees meer

14 Nov

Beleidsregel psychosociale pedagogische interventie in het voortgezet onderwijs 2019 gemeente Utrech

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;Gelet op:• De Jeugdwet • Vijfde voortgangsrapportage en uitvoeringsagenda Jeugd april 2018 – april 2019 •... Lees meer

14 Nov

Gevolgen voor externe afnemers van BRON

Op 8 december sluit DUO BRON tijdelijk in verband met de vernieuwing van BRON vo en vavo. Dit heeft gevolgen voor alle afnemers van BRON. Lees meer

13 Nov

Blog: Bij wie kan ik terecht?

13 november 2018 Op de lagere school ging het niet altijd goed met Joost. De laatste jaren van de lagere school waren er toch maar weinig problemen. We waren daardoor verrast toen... Lees meer

13 Nov

Minder schoolverzuim in Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Het aantal leerplichtigen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum dat niet staat ingeschreven op een school bedroeg in het schooljaar 2017-2018 vier (thuiszitters). Er... Lees meer