Vakmanschap vraagt investering

Ik geloofde niet wat ik las in dit bericht. Natuurlijk had ik het al horen gonzen in de wandelgangen en gelezen in onder meer het Financieel Dagblad. De subsidie voor praktijkleren in het mbo dreigt te verdwijnen.Werkgevers krijgen deze subsidie als ze een bbl-student aannemen. Hiermee kunnen zij de extra ondersteuning compenseren die veel studenten nodig hebben om zich te kwalificeren.

Er wordt nu gerept van een bezuiniging van 7 miljoen, maar er schijnt zelfs over gedacht te worden om het totale bedrag dat met de regeling gemoeid is, 200 miljoen, te schrappen. Ik kan er echt met mijn pet niet bij dat er ook maar iemand is die deze regeling ter discussie durft te stellen. Jongeren voor wie het niet vanzelfsprekend is om op eigen kracht de eindstreep te halen, worden hier de dupe van.  

Een van de argumenten is dat er de laatste jaren weinig gebruik gemaakt is van de subsidie. Dat vind ik niet zo verrassend. De economie lag stil, mbo-studenten hadden de grootste moeite een leerwerkplek te vinden simpelweg omdat ze er niet waren! En als er geen studenten instromen, vragen werkgevers ook geen subsidie voor hen aan. Nu de economie aantrekt en de banen voor mbo’ers weer voor het oprapen liggen, vinden studenten makkelijker een leerwerkplek. En is er dus juist behoefte aan een regeling als deze. Zeker nu we ook de jongeren voor wie het niet vanzelf gaat willen begeleiden van onderwijs naar werk, is een regeling als deze goud waard. Vakmanschap vraagt investering.

Ik ben ervan overtuigd dat werkend leren de kwaliteit van het vakmanschap ten goede komt. Dat een bbl-traject de goede vakmensen kan afleveren die we zo hard nodig hebben. Dat de combinatie van leren op de werkvloer en leren op school voor veel jongeren meerwaarde heeft ten opzichte van alleen in de schoolbanken zitten.

Natuurlijk kunnen we in gesprek over de verdeling. De huidige verhouding van één dag naar school en vier aan het werk is niet heilig. En misschien ook niet voor iedereen ideaal. Het gaat erom dat we kijken naar wie we voor ons hebben en naar wat deze jongere nodig heeft om zich te ontwikkelen en te komen waar hij of zij komen wil en kan.

Die ondersteuning zal voor iedereen anders zijn, dus laten we ophouden met redeneren vanuit het systeem en ruimte maken voor het individu. De een groeit en bloeit in de schoolbanken, de ander bereikt zijn doel via certificaten en een volgende kiest voor bbl.

En ja, er zullen altijd jongeren blijven die ondersteuning nodig hebben. Veel ondersteuning zelfs nu ook de jongeren van vso en praktijkonderwijs zich warmlopen voor een baan. En ja, werkgevers mogen best een beetje tegemoet gekomen worden voor de ondersteuning die zij die jongeren bieden. Want samen leiden we de vakmensen van de toekomst op.

Dat die nodig zijn en blijven ervaren jullie denk ik ook dagelijks. Want ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik moet bijna vijf maanden wachten tot er een bedrijf in Rotterdam tijd heeft om mijn kozijnen te vervangen. Laten we dus verder kijken dan onze neus lang is en jongeren alle steun bieden om zich te ontwikkelen tot die vakmannen en vakvrouwen die Nederland zo hard nodig heeft. Nu en altijd!

En ook al heeft minister van Engelshoven uitgerekend vandaag 5 miljoen subsidie voor Praktijkleren naar voren geschoven, helemaal gerust ben ik niet. Laten we dus met elkaar het belang van deze subsidie blijven benadrukken!

  Carry Roozemond is Directeur-bestuurder van Ingrado. Ze schrijft regelmatig over wat haar aan het hart gaat bij het recht op onderwijs

 

 

 

 

spacer


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.