Niet morgen maar nu

Heel benieuwd was ik wat er in de Troonrede zou staan over jongeren en de impact van corona op hun leven. Gelukkig was daar aandacht voor en sprak de koning zijn zorg uit over de ontwikkeling van jongeren in coronatijd. Een zorg die ik, zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen, met hem deel. We staan voor een enorme uitdaging: hoe bieden we perspectief aan jongeren die nu al maanden horen dat alles wat perspectief biedt onmogelijk is? Ik ben de laatste die zal beweren dat gezondheid niet belangrijk is, maar wat heb je aan gezondheid als je zo weinig vooruitzicht hebt? Voor dat perspectief zullen we met elkaar moeten zorgen. En dat kan alleen als we ophouden te focussen op wel er allemaal niét kan en mag. Als we niet morgen maar nu beginnen met onderzoeken wat er wél kan, welke mogelijkheden er zijn om jongeren de ontwikkeling te laten doormaken waar zij recht op hebben. Dat is primair in het belang van de jongeren, maar ook in dat van de samenleving als geheel. Dit is een generatie die we straks knetterhard nodig hebben.

 

Ik schrok van de recente oproep de praktijkexamens voor het vmbo dit schooljaar te schrappen omdat leerlingen door corona te weinig praktijkervaring hebben kunnen opdoen. Dat kan toch niet de boodschap zijn? We staan aan het begin van het schooljaar en laten de jongeren nu al weten dat we de handdoek in de ring gooien? Dat we het ook niet weten en hen dan maar niet examineren? Natuurlijk is het een uitdaging om jongeren op een andere manier praktijkervaring te laten opdoen. Dat geldt ook voor het mbo. Misschien moeten er wel aanpassingen komen in examenreglementen, moeten stages anders worden ingevuld, kunnen vakantie- of weekendbaantjes ook meetellen. Misschien kan een bedrijf een tijdelijke of versnelde erkenning krijgen als leerwerkbedrijf. Misschien…. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat als werkgevers, onderwijs en gemeentes zich gezamenlijk buigen over de vraag hoe we jongeren helpen goede beroepsbeoefenaars te worden, dat er dan oplossingen gevonden worden. Daar hebben we creativiteit voor nodig, daar hebben we jullie ook bij nodig. Ik roep jullie op om bij elk gesprek dat je hebt, met werkgevers, met onderwijs, met collega’s binnen de gemeente te zoeken naar wat er wel kan. Om niet eerst te kijken naar wat er in een regeling staat, naar hoe het hoort en zou moeten gaan, maar naar hoe het ook zou kúnnen gaan nu er zoveel veranderd is. Naar de kansen die er óók liggen. 

 

En laten we hier de jongeren zelf bij betrekken. Want vooral zij kunnen meedenken over wat er wel kan ondanks alle beperkingen. Van verschillende kanten is al zo vaak opgeroepen te luisteren naar jongeren. Laten we dat nu eens echt gaan doen! Niet morgen maar nu.

 


 

 

Carry Roozemond

Directeur-bestuurder van Ingrado. Ze schrijft regelmatig over wat haar aan het hart gaat bij het recht op onderwijs en ontwikkeling.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.