Maak kennis met onze nieuwe projectleider Henrie Mastwijk

Per 1 november is Henrie Mastwijk gestart als projectleider bij Ingrado. Henrie heeft zijn ‘roots’ vooral in het voortgezet speciaal onderwijs en mbo liggen. De afgelopen jaren was hij werkzaam als coördinator van een vso school om deze jongeren naadloos van school naar werk of betekenisvolle dagbesteding te leiden.Daarnaast was hij werkzaam als ambulant begeleider in het mbo waar hij jongeren met fysieke beperking en/of chronische ziektetijdens de opleiding begeleidde. De laatste jaren was Henrie vaak betrokken bij allerlei innovatieprojecten die met arbeidstoeleiding, recht op onderwijs, passend onderwijs en inclusie te maken hebben.

“Ik hoop met mijn werk bij Ingrado betekenisvol te zijn voor de leden. Op deze wijze draag ik bij aan het welzijn van de kinderen en jongeren die de hulp van de leerplichtambtenaren en RMC-consulenten hard nodig hebben”.

Mijn naam is Henrie Mastwijk en ben sinds 1 november projectleider bij Ingrado. Tot die tijd ben ik werkzaam geweest in het onderwijs. Snel kwam ik als leerkracht tot de ontdekking dat het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs mijn voorkeur had. Vanuit de passie voor deze jongeren ben ik als ambulant begeleider jongeren met een fysieke beperking en/of chronische ziekte gaan begeleiden op diverse mbo-scholen.

Arbeidstoeleiding, inclusie en het recht op onderwijs waren zeker in de beginjaren op het mbo onderwerpen die voor deze jongeren hard bevochten moesten worden. Zo’n zes jaar geleden heb ik deze functie gecombineerd met de coördinatie van een stagebureau op een vso school.

Met de Participatiewet in opkomst ging er veel veranderen in de transitie van school naar werk. Niet alle jongeren konden naar een betekenisvolle dagbesteding maar flink aantal van hen moest ook aan het werk. Dit was de start van het opzetten van allerlei projecten in samenwerking met gemeenten. Dit heb ik voor zowel het vso als voor het mbo gedaan.

Juist de waardevolle samenwerking met gemeenten in diverse projecten heeft mij doen besluiten om bij Ingrado te willen werken. Vanuit passie en plezier probeer samen met anderen tot prestatie te komen. Ik kijk uit naar de toekomstige samenwerking met verschillende partijen en zal daarbij altijd het belang van onze jongeren, zeker die in een kwetsbare positie verkeren, in het oog houden.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.