Kapitaal van de toekomst

Wat ben ik blij met de geluiden vanuit het primair en voortgezet onderwijs: de meeste leerlingen keerden zonder achterstanden, of zonder toegenomen achterstanden, terug naar school. Top! Chapeau voor de scholen, voor de ouders en uiteraard voor de leerlingen. Grote zorgen zijn er vooralsnog niet. Zorgen maak ik me echter wel over de manier waarop we omgaan met ‘ons kapitaal van de toekomst’, met de jongeren die straks de economie draaiend moeten houden. Investeren in deze groep jongeren is van belang, juist nu. Want je zal maar 16 of 17 zijn en voor de coronacrisis op het punt gestaan hebben om via een snuffelstage kennis te maken met je mogelijk toekomstige beroep. Of leerling zijn in het praktijkonderwijs of VSO en afhankelijk zijn van stages om aan het werk te komen. Deze leerlingen blijven immers vaak aan het werk na een geslaagde stage…


Het gaat echter niet alleen om de jongeren in een kwetsbare positie; ook voor mbo-studenten van alle niveaus is een stage onmisbaar. Zonder stage geen introductie op de arbeidsmarkt.


Wat staat je te doen als mbo-student nu de wereld plots zo veranderd is dat sommige stagebedrijven helemaal niet meer bestaan? Of dat de bedrijven die het hoofd boven water hebben kunnen houden wel iets anders aan dat hoofd hebben dan het begeleiden van een stagiair. Wat is het arbeidsmarktperspectief voor jongeren die kozen voor een opleiding in de horeca of de evenemententechniek? Hoe haal je je geplande stage in een van de buitenwereld afgesloten verpleeghuis in?


SBB heeft het Actieplan stages en leerbanen gelanceerd waarin 12 stappen geformuleerd worden om alle mbo-studenten in staat te stellen hun stage of leerbaan te vervolgen of die volgend schooljaar te starten. Ingrado schaart zich daar vierkant achter. Wat me verbaast is dat ik daar vervolgens niet over hoor of lees in talkshows en andere media. Hoe belangrijk is het dat we schoolbestuurders horen wijzen op het grote aantal stages dat in het nieuwe schooljaar weer nodig zal zijn, zorgmanagers te horen zeggen dat zij straks niet zonder nieuwe instroom kunnen, de werkgeversvertegenwoordiger te horen spreken over het belang te investeren in het kapitaal van de toekomst. Wat zou het fijn zijn, kortom, als we ons met elkaar hard maken voor jongeren. Vooral voor hen, maar uiteindelijk ook voor ons als samenleving. 


Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de groep jongeren op weg naar de arbeidsmarkt niet gedesillusioneerd op de bank terechtkomt. Ingrado smeedt plannen met partners om de negatieve gevolgen van het onderbroken studiejaar en de afgebroken stages te beperken. Met elkaar formuleren we realistische interventies en willen we de positie van jongeren die hun toekomst in duigen zien vallen op de agenda krijgen van politiek en werkgevers.


Voor ons, voor jullie, ligt er een belangrijke opdracht de komende maanden. Dit is het moment om met elkaar boven tafel te krijgen om welke jongeren we ons zorgen moeten maken. Jullie hebben als geen ander dat overzicht. Kom maar op met die verhalen!

 


 

 

Carry Roozemond

Directeur-bestuurder van Ingrado. Ze schrijft regelmatig over wat haar aan het hart gaat bij het recht op onderwijs en ontwikkeling.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.