Ingrado op weg naar 2025: de wereld verandert en wij veranderen mee

Altijd in beweging, altijd kijken naar nieuwe mogelijkheden om de ontwikkeling van jongeren te bevorderen, altijd op zoek naar samenwerking. Dat zit in het DNA van Ingrado. Het 35-jarig bestaan in 2018 en de voorbereiding van een nieuw vijfjarenplan vormden de aanleiding voor een herbezinning. Waarom zijn wij nodig, wat maakt ons authentiek en onderscheidend? Wat is onze toegevoegde waarde? Hoe verhouden we ons tot de wereld om ons heen? Directeur-bestuurder Carry Roozemond en manager bedrijfsvoering Ton Nuninga, vertellen over een bijzonder vernieuwingsproces dat ruim een jaar geleden in gang gezet werd. ‘We zijn op weg en nemen jullie graag verder mee.’‘We zijn gewend om ons geregeld af te vragen waarom we doen wat we doen’, zegt Ton. ‘Waar zijn we nou eigenlijk van? Die vraag willen we kunnen beantwoorden. Dit keer keken we verder vooruit en gingen we het gesprek aan met de leden, met ketenpartners, met de subsidiegevers. We liepen twee sporen: we analyseerden het landschap waarin wij werken en keken naar de consequentie daarvan voor de –interne- organisatie.’


Projectorganisatie

Carry: ‘Toen stelden we vast dat we weliswaar beleid beïnvloeden, beleid aanjagen, thema’s agenderen, maar dat we geen beleid maken. Wij zeggen niet hoe onze leden jongeren in een kwetsbare positie moeten oppakken, dat doen het ministerie, een gemeente of een regio, die maken beleid. Wij zien dat er landelijk een klus ligt voor onze leden en ondersteunen op verschillende niveaus. Hoe ga je dat vormgeven? Welke vragen ga je stellen? Welke kansen liggen er? Welke stakeholders heb je nodig? Als in de Tweede Kamer de motie Kwint wordt aangenomen, helpt Ingrado de regio’s bij de uitvoering van die motie. Dat is wat we doen. Dat betekende dat het profiel van Ingrado als ‘beleidsadviseur’ en ‘beleidsmaker’ langzaam overging in Ingrado als projectorganisatie. Een projectorganisatie speelt in op wat er nodig is. Onze projecten hebben een kop en een staart, er is een resultaat en dan sluiten we het af. We blijven niet eindeloos verantwoordelijk.’


Team in ontwikkeling 

Ton: ‘Hierover gingen we allereerst als team in gesprek tijdens teamdagen. Want dit betekende dat we ons anders moesten organiseren. Dat we projectleiders nodig hebben en geen beleidsadviseurs. Dat was een intensief traject waarin we hardop zijn gaan zeggen wat we van elkaar verwachten. En we zijn elkaar vragen gaan stellen. Waarom werk je bij Ingrado en niet bij de gemeente? Waarom reis je het hele land rond? Waarom, waarom, waarom, steeds maar weer die vraag. Zo is er meer focus en meer ‘ons’ gekomen.’

Carry: ‘In het logische verlengde hiervan hebben we meer projectleiders aangesteld en zijn we minder externe deskundigen gaan inhuren. Hiermee hebben we nog meer eigenaarschap binnen de organisatie kunnen realiseren. Er werken nu zes projectleiders die dezelfde kant op kijken, die werken vanuit bevlogenheid en betrokkenheid en zich verbonden hebben aan de missie van de organisatie. Zo krijgt Ingrado meer “smoel” en worden we minder kwetsbaar.’


In gesprek met de leden

Parallel aan de ontwikkeling binnen de organisatie liep het gesprek met de leden en met de samenwerkingspartners. Er werden bijeenkomsten georganiseerd, gesprekken gevoerd en op de werkconferentie in april leverden de leden waardevolle input. Carry: ‘We stelden de vraag of we wel een vereniging moesten blijven, of mensen zich herkenden in ons idee over onze plek in het werkveld. We ontmoetten ongelooflijk veel enthousiasme en betrokkenheid. De gesprekken maakten duidelijk dat Ingrado onmisbaar is voor iedereen die zich inzet voor het recht op onderwijs. De conclusie was dat Ingrado mensen en organisaties verbindt die zich inzetten om jongeren een toekomst te geven. Dat we al die mensen en organisaties verenigen.’ 

‘We zijn een projectorganisatie die werkt vanuit een kenniscentrum, een organisatie die helder is over de producten die ze kan leveren, het kostenplaatje dat daar bij hoort en de afspraken die nodig zijn. En we oriënteren ons op een product als vakmanschap. Als je hier verenigd bent, als je je bij ons aansluit dan stellen we eisen aan jouw vakmanschap. Ingrado kan je daarin faciliteren en je in staat stellen om voorop te lopen. Die eisen stellen we ook aan onszelf.’


Hoe nu verder? 

Carry: ‘We hebben verre dromen. Zo willen we nog duidelijker maken welke producten en diensten we kunnen leveren en wat de kosten daarvan zijn. We verwachten dat we dan ook meer vraag zullen krijgen van buiten Ingrado, van samenwerkingspartners en overheden. En tegelijkertijd moeten we leren om ‘nee’ te zeggen. Op dit moment beantwoorden onze juristen 900 vragen per jaar. Gratis. Dat is ongelooflijk, die kennis zit niet bij de gemeenten. We geven veel trainingen en bijeenkomsten in de regio. Ook gratis. En daarmee ook vrijblijvend. De vanzelfsprekendheid van onze dienstverlening moeten we goed tegen het licht houden. En we moeten veel beter duidelijk maken wat we allemaal doen.’

‘Het jaar 2019 werd het jaar van het leren, van groeien naar een projectorganisatie en van leren wat werkt en wat niet werkt’, zegt Ton. ‘We zijn blij dat we er vijf jaar voor uittrekken om te groeien naar de organisatie die we willen zijn, met een nieuwe missie en passende kernwaarden. Het tempo waarin we verder gaan moeten we zorgvuldig afstemmen. Er zijn nog enorm veel vragen, maar de contouren van hoe we er over vijf jaar uit willen zien, kunnen we in september voorleggen aan de leden. We nemen hen graag mee in het vervolg.’


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.