‘Ik vind het belangrijk dat jongeren mij altijd kunnen bereiken’

Thijs Wienbelt

RMC trajectbegeleider bij de gemeente Tilburg

Anders dan bij de scherpe wettelijke kaders van leerplicht, is het werkveld van RMC vrijer en meer gericht op wat de loopbaanwensen zijn van de jongere. Vanaf het 18e levensjaar "monitoren" wij jongeren om hun startkwalificatie te behalen, maar vervalt de leerplicht. Thijs: ‘Als er geen hulpvraag is, kan ik weinig doen. Ik kan ze niet dwingen om terug te gaan naar school'. Wat ik dan doe, is beschikbaar zijn voor de jongere en hen op verschillende momenten benaderen om te kijken of het goed met ze gaat. Onze vorm van "monitoren" is heel uitgebreid en we willen er als team echt zijn voor de jongeren. Dat kan begeleiding naar school zijn, naar werk of een combinatie daarvan. Waar nodig helpen we om de weg te vinden naar de juiste zorginstelling of instantie.

 

 

Voorkomen is beter dan genezen

Ik krijg de DUO lijsten binnen, dus ik zie wie er nog geen inschrijving heeft na zijn vmbo, of wie er is uitgevallen tijdens het volgen van een MBO opleiding. Ik nodig die jongeren dan uit voor een intake. Komen ze niet op gesprek, dan volgt er eerst een aangekondigd huisbezoek en daarna een onaangekondigd huisbezoek. We willen vanuit de gemeente in contact blijven om te checken wat er speelt. Meestal is er sprake van een verkeerde studiekeuze, maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Als er signalen zijn dat het thuis niet lekker loopt, is dat vaak al bekend bij leerplicht. Beleid van Tilburg is in ieder geval om in een vroeg stadium betrokken te zijn en om jongeren te blijven volgen zolang dat nodig is. Vanaf 2017 richten we ons daarnaast meer op preventief handelen bij verzuim. Daarvoor is het belangrijk om je weg te weten in het netwerk, om samen te werken met scholen en hulpverleningsinstanties en snel kan schakelen. 

 

Instant contact

Zolang een jongere op een school is ingeschreven, is de school en met name de mentor aan zet om het verzuim met van de jongere te bespreken. Ik ondersteun waar nodig. In Tilburg heb ik een vaste groep scholen waar ik regelmatig naartoe ga, niet als ambtenaar van de gemeente, maar als Thijs. Hierdoor wordt je meegenomen in de knelpunten die een school ervaart als het gaat om verzuimaanpak en schoolverlaters. Ik wil graag dat zowel school als de jongeren vrij kunnen praten en erop vertrouwen dat ze bij mij terecht kunnen. Dat betekent ook dat ik benaderbaar en bereikbaar voor hen moet zijn. Ook ’s avonds en in het weekend. Zo werkt dat nu eenmaal. Ze verwachten direct antwoord op een vraag. Ik vind het persoonlijk geen probleem om op een whatsapp bericht te reageren. Het kost me weinig tijd en het kan een groot verschil maken voor een jongere, die zich dan in ieder geval gehoord voelt. Andersom informeer ik ook geregeld hoe het met jongeren is die ik al even niet meer gesproken heb. 

 

Gevoel voor wat werkt

Juist de vrijheid voor het mee kunnen denken in de keuzes in een (studie)loopbaan, vind ik het mooie van werken bij RMC. Ik ervaar dat sommige jongeren juist gebaat zijn bij het werken in de praktijk, dus een BBL opleiding, of juist even alleen maar werken. School is niet altijd de beste oplossing. Soms levert dat een te grote druk en verantwoordelijkheid op, waardoor iemand (weer) minder goed in zijn vel komt te zitten. Het hangt ervan af in welke fase een jongere zit en vanuit RMC kunnen we hier vaak een ondersteunende rol in spelen. Ik voel me verantwoordelijk voor alle jongeren, die in mijn caseload terechtkomen. Dat zijn er op piekmomenten zo’n 150 tot 200. Voor heel kwetsbare jongeren ga je samen met de begeleiding in gesprek of RMC al iets kon doen, of juist op de achtergrond blijft. 

 

Ik wil graag dat zowel school als de jongeren vrij kunnen praten en erop vertrouwen dat ze bij mij terecht kunnen.

 

Leren van hindernissen

Thijs is geboren in Uden. ‘In mijn jeugd was er veel aandacht voor wat ik belangrijk vond. Mijn ouders toonden interesse en betrokkenheid en gaven me mee dat je moet afmaken waar je aan begint. Doorzettingsvermogen en afspraken nakomen. Dat kreeg ik mee als belangrijke waarden.’ 

Na de Havo ging Thijs naar Eindhoven om Personeel & Arbeid te studeren bij Fontys. ‘In die tijd wist ik nog niet precies wat ik wilde doen en had ik vooral heel veel lol in het uitgaansleven in Eindhoven. Uiteindelijk heb ik de opleiding toch afgemaakt, doordat ik steeds meer interesse kreeg in loopbaanbegeleiding en coaching kant van de opleiding. Na de opleiding heb ik een tijd gewerkt bij een re-integratiebureau die een jongerenproject draaide. Deze aanbesteding liep af en ik moest overstappen naar de WWB-doelgroep die een dagbestedingstraject volgden. 

Dit was een minder geslaagde match, waarna ik besloot om de eenjarige docentenopleiding Omgangskunde te gaan volgen, om zo de aansluiting weer te vinden met jongeren. Mijn doel was niet zozeer docent worden, maar loopbaanbegeleider of decaan binnen het MBO of VO.

Na deze opleiding kon ik aan de slag als loopbaanadviseur bij ROC Mondriaan in Den Haag, waar ik zowel loopbaanadvies gaf, als passend onderwijs coach was. 

Door de komst van ons zoontje, werd het dagelijks reizen naar de randstad te belastend. De functie RMC trajectbegeleider in Tilburg past mij als een handschoen. Vooral vanwege de visie en ambities van de stad, de grote regelruimte en de samenwerking met collega’s met andere expertisegebieden. 

 

Doordringen tot de kern

Wat voor mij een belangrijke drive is om dit werk te doen, is dat ik oprecht geïnteresseerd ben en jongeren vooruit wil helpen in hun leven. Als RMC’er moet je oordeel-loos kunnen mopperen zeg ik altijd. Ieder verhaal aanhoren, zoals het is, maar ook erachter komen wat er achter de woorden zit en een spiegel voorhouden als dat nodig is. Dan moet je soms wat prikkelen en vooral vragen durven stellen om tot de kern door te dringen. Het gaat erom dat de jongere inziet dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn keuzes. Het helpt als ik voorbeelden geef uit mijn eigen leven, dat ik snap waar ze het over hebben, of juist niet en dit ook durven uitspreken. Het is telkens de balans zoeken tussen begripvol zijn en confronteren. ‘Ik begrijp je volkomen, maar zo werkt de wereld volgens mij niet.’ Flexibel zijn in je aanpak van jongeren; Iedere jongere heeft een eigen aanpak nodig. 'Er is geen goede of foute keuze. Maar stilstaan is geen optie, want dan kom je echt niet verder'

 

Mijn tips aan collega’s

Blijf creatief, er is geen vastomlijnde werkwijze. Heb het lef om de vraag achter de vraag te stellen. Ga op huisbezoek, zeker nu. Je ziet zo echt ontzettend veel en je kunt de betrokkenheid van ouders benutten. Zorg dat je altijd bereikbaar bent, een appje is zo gestuurd. 

 

De waarde van Ingrado

Vanuit de gemeente Tilburg was alleen leerplicht vertegenwoordigd als contactpersoon voor Ingrado. Omdat er ook veel RMC onderwerpen en ontwikkelingen worden besproken binnen Ingrado, is het verzoek gekomen of iemand van die kant ook kon aansluiten. Ik had hier interesse in en zeker toen ze vertelde over de interessante bijeenkomsten, workshops en activiteiten die georganiseerd worden. Dat kan ik inmiddels beamen. Het is waardevol dat je buiten je regio kennis kunt delen. En ik ben benieuwd naar ervaringen in andere gemeenten. Ik heb me onlangs aangemeld voor de workshop Intervisie, omdat wij dit ook binnen ons team hanteren, maar zeker kunnen versterken. 

 

Aansluiten op wat wèl kan: een succesverhaal

Ik heb een jongere leren kennen toen hij de opleiding Mode niveau 2 volgde. Hij had zijn VSO diploma (voorgezet speciaal onderwijs) en daarna zijn entree diploma (niveau 1) behaald. Mede vanwege de diagnose PDD-NOS had hij veel moeite met de vele prikkels, verwachtingen en vrije werkvormen in de opleiding. Dat leidde tot verzuim. In overleg met de schoolloopbaanbegeleider is er toen extra ondersteuning voor de jongere ingezet. Met name op het gebied van planning en overzicht houden. Een schoolmaatschappelijk werker hielp hem om beter om te gaan met de prikkels en ervaringen op school. Twee maanden later gaf hij toch aan te willen stoppen met de opleiding en zich te gaan richten op werk. Zijn motivatie was gedaald en hij kon de situatie niet meer overzien.

Tijdens het exitgesprek hebben we afgesproken dat we elkaar zouden blijven benaderen voor vragen of ondersteuning. Nadat hij was uitgeschreven op school, is hij gaan werken en we hebben maandelijks contact gehouden. Eind maart 2020 gaf hij aan toch weer naar school te willen. We hebben toen een videogesprek ingepland met de jongere, zijn begeleiders en mijzelf.

Van daaruit zijn we een nieuw traject gestart rondom beroepsoriëntatie, met als doel om een nieuwe schoolkeuze te maken. De uiteindelijke keuze werd de opleiding Verkoopmedewerker bij de Rooi Pannen. Die biedt veel praktijk en ondersteuning op de werkvloer. Gelet op de vorige schoolervaring, zijn we vooraf in gesprek gegaan met de school over het bieden van begeleiding vanaf dag 1 van het schooljaar. 

Eén week voorafgaande aan het schooljaar deed de jongere mee aan BOOST013, een intern traject van RMC, waarbij jongeren op een outdoor activiteitenterrein worden gemotiveerd om doelen voor zichzelf te stellen en dit concreet te maken. Samenwerken, doorzetten en vasthouden stonden daarbij centraal.

De jongere is in september 2020 goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar begonnen. Hij gaf aan dat BOOST013 hem had geholpen en was nog geen dag te laat gekomen. Zijn begeleiding is ook al gestart en hij krijgt extra ondersteuning van zijn SLB’er. Ook is er contact tussen school en de begeleide woonomgeving. De jongere en ik houden ook de komende tijd nog contact, om ervoor te zorgen dat hij dit vasthoudt en hij heeft nog een terugkomdag bij BOOST013. 

De succesfactoren in dit traject zijn vooral de samenwerking en warme overdracht vanuit de school, waardoor we weten wat er daar heeft gespeeld. Ook het feit dat we in contact en beschikbaar zijn gebleven voor de jongere, heeft bijgedragen aan het resultaat. We hebben samen opgetrokken met alle betrokkenen om haalbare doelen te stellen en we bepaalden reële startvoorwaarden bij de nieuwe school, om de succesmogelijkheid te versterken. BOOST013 hielp tot slot om hem positief en gefocust het nieuwe schooljaar in te laten gaan. Over een tijdje neem ik weer contact met hem op om te kijken hoe het gaat. Of ga een boodschap doen in het winkelcentrum waar hij stage loopt!

Thijs is een van de mensen die aan het woord komen in Trots op je Vak! Hij vertelt wat hem beweegt en over zijn werk. Ingrado maakte deze serie portretten van leerplicht- en RMC-professionals. Vijf verschillende mensen, maar een ding hebben ze gemeen: ze zijn trots op hun vak!


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.