Verslag uit de Tweede Kamer

Gisteren, tijdens de Dag van de Leerplicht, vond in de Tweede Kamer een plenaire vergadering plaats over o.m. regionale samenwerking in de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Ingrado was aanwezig bij het debat. Eerder had Ingrado al een brief gestuurd naar de leden van de commissie onderwijs met daarin een aantal aandachtspunten over de taak en rol van RMC die wij graag wilden meegeven.

Het was een constructieve vergadering met een proactieve houding van de woordvoerders van de commissie onderwijs. Woordvoerders van de volgende partijen namen deel: PvdA, PVV, Groen links, CDA, D66 en VVD. Hieronder de belangrijkste punten.

De Kamer steunde unaniem het initiatief van de Minister om de nieuwe taken van de gemeenten én de samenwerking tussen onderwijs, zorg en arbeid bij wet vast te leggen: “dan is het maar duidelijk”.

Een aantal kritische vragen kreeg de Minister ook. Die hadden betrekking op de volgende punten:

  • het - als knelpunt ervaren - verschil in indeling van arbeidsmarktregio en RMC-regio;
  • de wijze van financiering én verantwoording (vertalen van landelijke doelstelling naar regionale doelstelling) van de vsv-middelen voor de gemeenten;
  • het inzetten van de maatregel inhouden kinderbijslag als middel om vsv tegen te gaan en de ouderbetrokkenheid te verhogen.

Hiervoor zijn door VVD kamerlid El Yassini drie moties ingediend.

Volgende week zal de stemming over dit wetsvoorstel plaatsvinden. Naar verwachting zal de motie die een meer actieve rol van het Rijk vraagt bij de herindeling van de regio’s, zodat gemeenten beter kunnen samenwerken, worden aangenomen.

De Minister heeft toegezegd de wijze van financiering en verantwoording en de vraag of de toegekende middelen toereikend zijn, mee te nemen bij de evaluatie van de vsv-aanpak die in het najaar zal plaatsvinden.

Ook werd de Minister gevraagd naar de resultaten van de pilots die er zijn in de grote steden rond de verlenging van de kwalificatieplicht naar 21 jaar. Zij heeft toegezegd o.a. hierover te rapporteren in een brief die zij voor de zomer aan de Kamer stuurt.

Het (nog niet gecorrigeerde) verslag van de vergadering is hier na te lezen.
 
 


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.