Tweede Leercirkel motie Kwint/Özdil legt kansen en knelpunten bloot

Maandag 1 april kwamen vertegenwoordigers van gemeentes, mbo-instellingen, kennisinstituten, rijksoverheid, een onderzoeker en een hbo-student in Utrecht bijeen om (verder) te praten over de uitvoering van de motie Kwint/Özdil. Op het programma stonden o.a. een uitwisseling van de stand van zaken in de pilotregio's en een toelichting bij het onderzoek dat naar aanleiding van de pilots wordt uitgevoerd. Binnenkort volgt een uitgebreid verslag. Voor nu, een korte impressie. Fotografie: Bas de Meijer.

Een gemêleerd gezelschap is al bij de inlooplunch geanimeerd met elkaar in gesprek. Een deel kent elkaar al van de eerste leercirkel. Een deel is voor het eerst. Maar ze zijn hier met het hetzelfde doel: de tweede leercirkel rond de pilots ‘tweejarige begeleiding van minderzelfredzame mbo-studenten bij hun start op de arbeidsmarkt’ naar aanleiding van de motie Kwint/Özdil. En allemaal zijn ze benieuwd naar de ontwikkelingen in de pilotregio’s en informatie vanuit de ministeries.

Het programma is tot stand gekomen met inbreng van de deelnemers aan de eerste leercirkel in januari. De behoefte aan uitwisseling bleek groot, vandaar dat de pilotregio’s vandaag ruimte krijgen de stand van zaken in een korte ‘pitch’ toe te lichten.

Pilotregio's
De pilot van de regio Friesland Noord richt zich op alle afgestudeerden van mbo-1 en -2. Alle jongeren die in juni ’18 en februari ’19 zijn afgestudeerd en de jongeren die in juni ’19 afstuderen zijn in beeld gebracht. Zij zijn per brief uitgenodigd mee te werken aan een enquête. Telefoonnummers wisselen vaak en zijn daarom niet goed bruikbaar. De respons was laag. Het voornemen nu is twee keer per jaar een vragenlijst af te nemen op school. Advies vanuit deze regio: laten we streven naar een landelijk systeem waarmee we alle jongeren tot 27 kunnen volgen.

In de regio Rivierenland bestaan al veel projecten gericht op het toeleiden naar werk. Het project CircuLEREN heeft als doel de duurzame samenwerking tussen onderwijsinstellingen, gemeente en regionale bedrijfsleven te versterken. Er zijn vier speerpunten waarvan de doorgaande (sociale) ontwikkelingslijn van jongeren in dit kader de belangrijkste is. Er wordt gewerkt met praktijkcoaches, een volgsysteem bij de start op de arbeidsmarkt en met onderwijsvouchers. Deze mag je altijd inwisselen als je behoefte hebt om terug te komen naar het onderwijs. Thema’s die spelen zijn: gegevensdeling, inrichten volgsysteem en het bereiken van de jongeren. Belangrijke vraag is: hoe voorkomen we overlap?

Regio Zwolle en Noordoost-Veluwe werken aan een regionaal arrangement waarbinnen de driehoek onderwijs-gemeente-bedrijven krachtig samenwerkt. De pilot past in een groter geheel waar verschillende beleidsterreinen samenwerken vanuit urgentie, partnerschap en co-creatie. De route van de jongere naar werk staat altijd centraal. Het motto is: Waarom moeilijk doen als het samen kan?’

Regio Noord-Holland Noord gaat ook door op de lijn van een bestaand project ‘Groenstart'. Binnen dit project leiden onderwijs en bedrijven jongeren in een kwetsbare positie op voor de groensector. Binnen alle arrangementen in onze regio is de vraag van de arbeidsmarkt leidend. Vervolgens kijken we welk type begeleiding er in het onderwijs nodig is om aan die vraag te voldoen. Een startkwalificatie is voor ons niet het uitgangspunt. We willen dat kunnen loslaten.’

Regio Amsterdam roept de vraag op wat succes is. Zij willen binnen de pilot in gesprek met jongeren – wanneer ben je succesvol, wat betekent succes voor jou en wat heb je nodig om dat te bereiken? De meeste jongeren willen met rust gelaten worden, vinden dat wij maar moeilijk doen. Ze zijn dik tevreden met hun baantje bij Deliveroo of Uber en maken zich niet druk over de toekomst. Het is de kunst hen te overtuigen vervolgstappen te zetten en ondersteuning te accepteren.

Regio Zuidoost Drenthe kiest aandacht als vertrekpunt omdat ze eerder hebben gezien dat dat werkt. Door samen te werken en aandacht te hebben voor de jongeren kunnen we meer bereiken. Groot voordeel in deze regio is dat medewerkers van de Participatiewet en RMC in één team zitten, dat maakt hen slagvaardiger. Het verkrijgen van de juiste gegevens en gegevensdeling zijn de grootste uitdagingen.

Regio Rijnland wil met de operatie Kwintslag een proeftuin creëren. De vraag is welke begeleiding jongeren nodig hebben. Om daar meer zicht op te krijgen organiseren ze eind april een grote happening voor en met jongeren: creathon2work.nl. Daar verwachten ze de input te krijgen om vervolgstappen te zetten.

Daarnaast is er een bijdrage van OCW over gegevensdeling en is er een toelichting van KBA Nijmegen dat onderzoek uitvoert naar het verloop en de opbrengst van de pilots. In het tweede deel van de middag gaan de deelnemers aan de leercirkel met elkaar in gesprek aan de hand van zelfgeformuleerde thema’s. Voor deze open space werden vijf thema's geformuleerd. 


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.