Save the date: themacafe’s thuiszitters

In 2010 liet Ingrado al het eerste onderzoek uitvoeren naar thuiszitters. Sinds die tijd is er veel veranderd en ontwikkeld. In het hele land worden initiatieven ontplooid en wordt aandacht besteed aan kinderen die tijdelijk niet op school zitten.

Omdat we benieuwd waren naar jullie ervaringen en mening hebben we eind 2017 een analyse gemaakt naar het verhaal achter de cijfers. Wat weten we nu over de groep thuiszitters en vooral: hoe leren we van wat we weten?

Analyse
Vorig jaar hebben we met alle 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs gesprekken gevoerd en in december heeft er een klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ‘het verhaal achter de cijfers; thuiszitters in het voortgezet onderwijs’ is gepubliceerd. Download de publicatie hier.

Thema’s die onder andere uit de analyse naar voren kwamen zijn:

  • de wachtlijsten in de zorg
  • het definitievraagstuk van de thuiszitter
  • het ontschotten van budgetten etc. 
  • privacy wetgeving

Verder hebben we vanuit onze rol als brancheorganisatie ervoor gezorgd dat de uitkomsten in het professionaliseringsaanbod voor de leerplichtambtenaar en de RMC-functionaris verwerkt zijn. Hierbij kun je onder andere denken aan de Methodische Aanpak Schoolverzuim en de BOA-opleiding.

Thema-café’s: het voeren van het gesprek
Met de thema-café’s willen we de uitkomsten van de analyse een stap verder te brengen door het gesprek in de regio aan te gaan. Hierbij staat het voeren van het gesprek en het delen van kennis en ervaring centraal. 

De thema-café’s vinden plaats in de Ingrado-regio’s op:

* 26 november in de regio: Midden
* 27 november in de regio: Noord-West
* 3 december in de regio: Noord


De inloop start om 12.30 uur met een broodje en soep. We beginnen om 13.00 uur en eindigen om 15.30 uur.

Noteer deze bijeenkomsten alvast in je agenda! De precieze locatie en het programma ontvang je in week 45. Je kunt je dan ook aanmelden voor deelname.

Aanvullende informatie
Vragen over deze brief? info@ingrado.nl">Laat het ons weten. 


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.