Ruimte voor Regie: de invulling en organisatie van onderwijstijd in het po

Het Ministerie van OCW onderzoekt in het programma Ruimte voor Regie hoe basisscholen omgaan met de invulling en de organisatie van de onderwijstijd. Er is ook aandacht voor thema’s die raken aan de leerplicht.

Hebben scholen behoefte aan snipperdagen of educatieve keuzedagen? Hoe gaan scholen om met leerlingen die op hoog niveau sporten of op cultureel vlak uitblinken? Wat komen jij tegen in de praktijk? Hoe ga jij om met zulke situaties? Waar bestaat volgens jou behoefte aan? Jouw inzichten zijn waardevol voor de vorming van nieuw beleid of nieuwe wet -en regelgeving. Over deze en andere vragen gaat het ministerie graag met je in gesprek. 


Minister Slob heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het programma Ruimte voor Regie in zijn brief van 11 juni 2019. Doel van het programma is om de regie en ruimte van scholen bij de organisatie en invulling van de onderwijstijd inzichtelijk te maken en waar nodig te vergroten. Het uitgangspunt daarbij is altijd om kinderen goed onderwijs te bieden. Bij het programma gelden de volgende kaders: kwalitatief hoogwaardig onderwijs, passend bij de visie, missie en context van de school, met daarbij tegelijkertijd oog voor de kansengelijkheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van het onderwijs. 

Deel je ervaringen
Ben je bereid van gedachten te wisselen met het ministerie? Je kunt in overleg met het ministerie een individueel gesprek plannen, maar ook kleine groepsgesprekken zijn mogelijk. Uiteraard telefonisch of via videobellen. Interesse? Neem contact op met Peter Jan Polstra.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.