RMC-regio’s gezocht voor een project met psychisch kwetsbare jongeren

Hoe krijg of houd je psychisch kwetsbare jongeren met een startkwalificatie, die er niet in slagen de overstap naar een vervolgopleiding of werk te maken of in het eerste jaar van hun vervolgopleiding vastlopen, op de rit? Die vraag staat centraal in een project waarvoor we op zoek zijn naar RMC-regio's die mee willen werken.

Ingrado is momenteel betrokken bij het schrijven van een voorstel voor het verkrijgen van een projectsubsidie van FNO Mind.  Het gaat om een voorstel voor een project dat er op is gericht om psychisch kwetsbare jongeren met (het risico op) gemiste transitiemomenten weer op de rit te krijgen of op de rit te houden. In dat verband zijn we op zoek naar RMC-regio’s die geïnteresseerd zijn om aan dit project mee te werken. Wanneer we regio’s kunnen vinden die de intentie uit willen spreken om aan het project mee te werken, vergroot dat de kans dat het project er daadwerkelijk komt.


Het project richt zich op die groep psychisch kwetsbare jongeren die nu tussen wal en schip valt of dreigt te vallen: psychisch kwetsbare jongeren met een startkwalificatie, die er niet in slagen de overstap naar een vervolgopleiding of werk te maken of in het eerste jaar van hun vervolgopleiding vastlopen. Het zijn jongeren met zogenaamde ‘gemiste transitiemomenten’. Bijvoorbeeld: havisten die na hun diploma behaald te hebben een tussenjaar hebben opgenomen, maar vervolgens er niet meer in slagen een vervolg te geven in de vorm van een opleiding of werk. Of jongeren die na hun diploma vastlopen in de overstap naar een vervolgopleiding of werk. Zij lopen (onder andere) het risico op het ontstaan of verergeren van psychische problematiek, sociaal geïsoleerd te raken en ook op de lange termijn de aansluiting met het onderwijs of de arbeidsmarkt te verliezen.


Het project is er op gericht om samen met deze jongeren een interventie te ontwikkelen en inzichtelijk te krijgen wat zij nodig hebben om te voorkomen dat zij langdurig (zware) psychische problemen ontwikkelen en bijvoorbeeld op hun 27e in een bijstandsuitkering terecht komen. 


Het project moet bovendien inzichtelijk maken waar het eigenaarschap voor de begeleiding van jongeren in deze positie moet komen te liggen. Dat eigenaarschap is tot nog toe vanuit landelijk beleid niet belegd. Er zijn plannen om RMC hiervoor verantwoordelijk te maken maar het besluit daarover is door het huidige kabinet doorgeschoven naar een volgend kabinet. In dit project kan duidelijk worden dat juist RMC de meest geschikte partij is voor deze taak en wat er voor nodig is om deze taak goed uit te kunnen voeren.


De RMC-regio’s waarnaar wij op zoek zijn, zijn al bezig met deze jongeren of willen zich daar binnen dit project op gaan richten.


Verder zijn zij bereid om samen met de projectleiders bij te dragen aan (en/of):

  • Het onderzoek naar de benodigde inzichten en ervaringen uit de praktijk (zowel professionals, beleid als jongeren)
     
  • De ontwikkeling van een interventie
     
  • De uitrol van een interventie 


Afhankelijk van de ervaring en aanwezige (infra)structuren van geïnteresseerde regio’s gaan we na of dit laatste ook tot de mogelijkheden van het project behoort.


Neem als je geïnteresseerd bent alsjeblieft zo snel mogelijk contact op via info@ingrado.nl. Wij kunnen je dan verder informeren.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.