Reactie internetconsultatie: wetsvoorstel kan beter

De mogelijkheden om gegevens te delen door het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein gaan volgens Ingrado niet ver genoeg om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt pro-actief te kunnen ondersteunen bij de overstap naar onderwijs of werk.

Positief

Wij zijn van mening dat dit wetsvoorstel meer mogelijk gaat maken aangaande het delen van gegevens en het bespreken van individuele cliënten en hun gezinsleden. Als gevolg hiervan kan een betere integrale regie binnen gemeenten tot stand komen. Positief is dat in de wet RMC nadrukkelijk ook als (onderwijs-)partij wordt genoemd waarmee op casusniveau gegevens kunnen worden gedeeld.

De wensen van RMC-regio’s ten aanzien van gegevensdeling gaan echter verder dan met deze wetswijziging mogelijk wordt gemaakt.

Monitoren

In lijn met de adviezen uit Interdepartementaal Beleidsonderzoek Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt willen RMC-regio’s jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld krijgen en monitoren zodat zij hen waar nodig pro-actief ondersteuning kunnen bieden bij de overstap naar onderwijs of werk. Dat vraagt om een bredere gegevensdeling dan met dit wetsvoorstel mogelijk wordt gemaakt.

We denken graag mee over wet- en regelgeving waarmee dat alsnog gerealiseerd kan worden.


Dit standpunt is ingezonden als reactie op de internetconsultatie


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.