Oproep: deel je ervaringen rond invulling onderwijstijd in het po met OCW

Het ministerie van OCW is gestart met het programma Ruimte voor Regie. Het doel van het programma is om de regie en ruimte van PO-scholen bij de organisatie en invulling van de onderwijstijd inzichtelijk te maken en waar nodig te vergroten. 

Het uitgangspunt is van Ruimte voor Regie* altijd om kinderen goed onderwijs te bieden. 

We willen graag met leerplichtambtenaren in gesprek om te horen welke casuïstiek jullie tegenkomen en hoe jullie daarmee omgaan. Bijvoorbeeld bij sport- of cultuurtalenten of kinderen die zorg in onderwijstijd ontvangen, educatieve keuzedagen. Is het altijd helder wat wel en niet mag? Zien jullie trends? 

Deel je ervaringen
We nodigen jullie uit om op donderdag 10 oktober a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur naar het ministerie van OCW in Den Haag te komen. In ons gesprek hopen we van jullie input te krijgen die we vervolgens weer kunnen delen in een grote bijeenkomst die gepland is op woensdag 13 november.

Vragen of meteen aanmelden? Stuur een mail naar Ruimte voor Regie

Mooie kans

Ingrado ziet de uitnodiging als een goede kans om beleid en praktijk bij elkaar te brengen. Dit kan dan leiden tot beleid waarmee iedereen, leerlingen, ouders en scholen in de dagelijkse praktijk uit de voeten kan. Wij roepen jullie dan ook op om, als je kennis hebt van dergelijke casuïstiek, je aan te melden voor deze bijeenkomst.

Kun je zelf niet of werk je niet met primair onderwijs samen? Deel deze uitnodiging dan s.v.p. met collega’s voor wie dat weg geldt. Alvast bedankt namens OCW.

 

*Bij het programma gelden de volgende kaders: kwalitatief hoogwaardig onderwijs, passend bij de visie, missie en context van de school, met daarbij tegelijkertijd oog voor de kansengelijkheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van het onderwijs. Minister Slob heeft de Tweede Kamer over dit programma geïnformeerd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 11 juni 2019.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.