Nieuwe handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs.

Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet, die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, lees je wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is.

Variawet
In deze handreiking is ook rekening gehouden met een wijziging in de Variawet waardoor het vanaf 1 augustus 2018 mogelijk is om maatwerk in onderwijstijd aan te bieden in het primair en voortgezet onderwijs (zie beleidsregel Afwijking van het verplichte aantal uren onderwijs).  In het speciaal onderwijs bestaat deze mogelijkheid al een aantal jaar.

Kamerbrief
De handreiking sluit aan bij het voornemen van de ministers Slob en De Jonge om meer onderwijskansen te creëren voor leerlingen die veel zorg nodig hebben. Daarover informeerden ze de Tweede Kamer afgelopen vrijdag met deze brief.

Download de handreiking hieronder. Vragen of opmerkingen over de handreiking? Mail ze naar Selma Hulst.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads