Is er een verband tussen VSV en multiproblematiek? CBS onderzocht het

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de relatie tussen multiproblematiek en vsv. Aanleiding voor het geven van die opdracht vormden signalen uit de praktijk dat de toename van multiproblematiek een mogelijke oorzaak vormt van de stijging van het aantal vsv’ers. 

Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel vsv’ers onder jongeren met multiproblematiek 4 keer hoger is dan bij het aantal jongeren zonder multiproblematiek. De multiproblematiek onder jongeren is echter niet toegenomen. De toename van het aantal vsv’ers kan dus niet verklaard kan worden uit een toename van de multiproblematiek.


Of er sprake is van multiproblematiek hebben de onderzoekers van het CBS vastgesteld op basis van tal van registraties. Die registraties zijn mogelijk niet helemaal geschikt om de ontwikkelingen in de problemen van jongeren goed in kaart te brengen als gevolg van de stelselwijzigingen in het Sociaal Domein.  Het is volgens de onderzoekers zelf niet uit te sluiten dat dit van invloed is geweest op de uitkomsten. 


Meer weten over het onderzoek? Download het hieronder.


> Onderzoek voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek CBS


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.