Internetconsultatie wetsvoorstel ‘aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’

De internetconsultatie van het concept wetsvoorstel ‘aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’ is gestart. Om gegevensdeling in het sociaal domein te vergemakkelijken is de wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein opgesteld. 

Doel van het wetsvoorstel is het creëren van een duidelijke juridische grondslag voor de gegevensverwerking die gemeenten nodig hebben voor de in het voorstel geëxpliciteerde (maar niet nieuwe) taken betreffende ondersteuning en dienstverlening aan hun ingezetenen. Het gaat om taken die voortvloeien uit de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Participatiewet: de kernwetten binnen het zgn. ‘sociaal domein’. Aanpalend domein onderwijs (waaronder RMC en leerplicht) is hier ook bij gebaat.


In dit licht bevat het wetsvoorstel een regeling die de taak voor onderzoek en coördinatie voor het college van burgemeester en wethouders én de daarmee gepaard gaande regeling voor de verwerking van persoonsgegevens, vastlegt. Het wetsvoorstel beoogt eveneens om zowel de burger als de uitvoeringspraktijk meer duidelijkheid en waarborgen te bieden met betrekking tot de toegestane verwerking van persoonsgegevens.


Het wetsvoorstel bevat ook de explicitering van de taken van gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt waar zorgen van burgers en professionals over het welzijn, de participatie en gezondheid van mensen kunnen worden gemeld.


Wat vind jij? Laat het weten!

Geef een reactie op dit concept wetsvoorstel via internetconsultatie: https://www.internetconsultatie.nl/meervoudigeproblematiek. Dit kan tot uiterlijk 14 mei 2020.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.