Ingrado op zoek naar regionale specialisten thuiszitters

Op 21 februari is in het Algemeen overleg stilgestaan bij de stijging van het aantal thuiszitters. In de brief over de stand van zaken thuiszitters geeft minister Slob aan dat het vaak nog te lang duurt voordat het lukt om een oplossing te vinden voor thuiszitters.

In zijn brief schrijft hij: “Soms komt dit door te weinig samenwerking, soms doordat niemand mandaat heeft om een oplossing te vinden en soms omdat te weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden voor maatwerk. Daarom vinden wij het belangrijk dat nog dit voorjaar regionale doorbraakprojectleiders aan de slag gaan. Wij lopen hiermee vooruit op het regelen van een wettelijke verplichte doorzettingsmacht en de bijbehorende casusregie, waarover hieronder meer informatie volgt. Met de doorbraakprojectleiders kunnen ervaringen worden opgedaan, die kunnen helpen bij het inrichten van de doorzettingsmacht en het aanstellen van de casusregisseur.“

Op zoek naar goede voorbeelden
Ingrado heeft aangegeven om vóórdat er regionale doorbraakprojectleiders aan de slag gaan, te willen inventariseren waar die aanpak al gerealiseerd is.

Voor die inventarisatie gaan we in de week van 11 maart een mailing sturen naar de RMC-coördinatoren in de 39 regio’s. We willen via de coördinatoren in gesprek komen met de specialist thuiszitters in de regio. Op die manier proberen we zicht te krijgen op de aanpak thuiszitters zoals in de brief beschreven wordt.

Heb je een vraag over de inventarisatie? Mail ons gerust. We vertrouwen erop dat iedereen mee kan werken om het beeld nog in maart compleet te hebben.

Meer lezen
De volledige brief van minister Slob aan de Tweede Kamer kun je hieronder downloaden. Lees ook onze reactie op de brief en het rapport 'De kracht om door te zetten' van Marc Dullaert.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads