Ingrado bij eerste internationale conferentie over aanwezigheid op school

Van 16 t/m 18 oktober 2019 vond de eerste internationale conferentie over aanwezigheid op school plaats in Oslo. Ook Ingrado leverde een bijdrage. Selma Hulst zat een rondetafelgesprek voor en René Halberstadt presenteerde zijn promotieonderzoek.


Op de conferentie (georganiseerd door INSA: International Network For School Attendance) zijn drie dagen lang kennis, ervaringen en inzichten over schoolaanwezigheid en -verzuim uitgewisseld door wetenschappers, beleidsmakers, verenigingen als Ingrado en onderwijs- en zorgprofessionals uit 14 verschillende landen. Ingrado was erbij in de personen van René Halberstadt, Selma Hulst en Marga de Weerd. 

Ervaringsdeskundigen
De eerste dag stond ‘de basis’, in de vorm van leerlingen, scholen en gezinnen, centraal. Vooral de drie jongeren van de ‘veranderingsfabriek’ maakten veel indruk.  Elk van hen had in het verleden veel verzuimd van school. Deze leerlingen gingen in op twee onderwerpen: hoe voorkom je schooluitval/verzuim en, wat kan de school doen als toch problematisch schoolverzuim is ontstaan. De kern was dat school een prettige en veilige plek moet zijn voor leerlingen waar zij zich gezien en gehoord voelen. In de verschillende wetenschappelijke presentaties van die dag werd dit bevestigd. Een veilig schoolklimaat waarin kinderen zich gezien voelen heeft een positief effect op de aanwezigheid van leerlingen op school. 

Verzuimdata maken een gerichtere aanpak van verzuim door scholen mogelijk. Veel scholen hebben verzuimdata maar doen er weinig mee. Door hun verzuimdata te analyseren zouden scholen patronen in verzuim kunnen herkennen en daarmee meer grip kunnen krijgen op verzuim. Dat is niet alleen belangrijk omdat dan eerder ingegrepen kan worden en voorkomen kan worden dat problemen ernstiger worden. Het terugdringen van schoolverzuim heeft ook een positief effect op schoolprestaties.  Belangrijkste boodschap over data van deze dag: ‘Data should be used as a torch, not as a hammer’ (data moeten gebruikt worden als een zaklamp, niet als een hamer)`.

Samenwerking
De tweede dag stond vooral in het teken van de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Die samenwerking blijkt in veel landen van belang bij het terugdringen van verzuim omdat achter een belangrijk deel van het schoolverzuim andere (waaronder vaak psychische) problemen schuilgaan. Net als in Nederland vormen in veel landen verschillende financieringsstromen en het spreken van een andere taal in onderwijs en zorg een obstakel bij die samenwerking. Desalniettemin waren er verschillende voorbeelden van samenwerking die wel tot stand was gekomen en zijn vruchten afwierp, waaronder een voorbeeld uit Nederland.

In de rondetafelgesprekken kon je in kleine groepjes in gesprek met andere congresgangers over tal van onderwerpen. Ingrado’s Selma Hulst was een van de congresbezoekers die gevraagd was een rondetafelgesprek voor te bereiden. In dit gesprek stond de identiteit en rol van de Nederlandse leerplichtambtenaar centraal. Met professionals uit verschillende landen is gesproken over hoe deze rol in hun land is ingericht. Dit blijkt zeer verschillend. Soms wordt een school attendance team ingezet dat werkt op de school. En in groot Brittannië bijvoorbeeld wordt een school attendance officier ingehuurd door de school.

Uitdaging
Op de derde dag stonden verschillende onderwerpen centraal, waaronder: wie ontbreken en waarom? Profielen en geïntegreerde modellen. In die sessie presenteerde Ingrado’s René Halberstadt vol verve de resultaten van het onderzoek waarop hij komend jaar aan de Erasmusuniversiteit hoopt te promoveren. Hij toont daarin aan dat leerlingen, hun ouders en het verzuimbeleid van de school elkaar op een specifieke wijze beïnvloeden: zij vormen een configuratie. Scholen zouden met verzuimbeleid meer rekening moeten houden met de samenstelling van de leerling (en ouder) populatie.

We hebben veel opgestoken in Oslo. Hierboven staat daarvan een deel op hoofdlijnen beschreven. Het congres werd afgesloten met het formuleren van de volgende uitdaging: hoe brengen we de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek in de praktijk? Over deze uitdaging gaan we bij Ingrado nadenken en we nemen je graag mee in het vervolg dat wij hieraan gaan geven.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.