Enthousiasme tijdens eerste leercirkel motie Kwint/Özdil-pilot

Op 22 november 2018 organiseerden OCW en Ingrado de eerste leercirkel van de motie Kwint/Özdil-pilot over de tweejarige begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt.

Het doel van deze werksessie, onderdeel van het bredere programma 16-27 van het Ministerie van SZW, was de deelnemers meenemen in het idee achter de pilot, een korte terugblik op de rode draden uit de 8 intakegesprekken met de deelnemende regio’s en tot slot het ophalen van thema’s voor de leercirkels die in 2019 worden georganiseerd.

We zijn erg blij met het enthousiasme dat we zien bij de deelnemers en dat de urgentie voor het thema door veel regio’s wordt gevoeld. We kijken uit naar de volgende leercirkel op 21 januari 2019. Meer informatie hierover volgt z.s.m. Aanmelden kan bij je accountmanager van OCW en bij Ingrado. Zie ook de flyer die je hieronder kunt downloaden.

Rode draden uit de intakegesprekken
Als start van de pilot zijn Ingrado en OCW in gesprek gegaan met de 8 deelnemende regio’s om afspraken te maken over de bijdrage aan en resultaat van de pilot. Dit waren de belangrijkste punten uit deze gesprekken: 

  • Het belang en de wens om de kwetsbare jongeren na het behalen van een startkwalificatie te (blijven) begeleiden wordt breed gedeeld in de regio’s.
  • Veel lopende initiatieven hebben nauwe raakvlakken met deze pilot. We zien dat de aanpak slim verbonden wordt met andere initiatieven denk aan de VSV-aanpak.
  • De fase en kwaliteit van de plannen in de regio’s is verschillend.
  • Er is een grote behoefte om van én met elkaar te leren.
  • Ruimte op het gebied van middelen en gegevensuitwisseling wordt in een aantal regio’s gezien als randvoorwaarde voor een succesvolle pilot. 

Thema’s voor de leercirkels 
Vanuit de behoefte van zowel deelnemers aan de pilot als andere geïnteresseerden om op dit onderwerp van en met elkaar te leren organiseert Ingrado in 2019 leercirkels omtrent relevante thema’s die aan de orde komen tijdens het uitvoeren van de pilot. Tijdens de leercirkel van 22 november zijn de volgende thema’s gedestilleerd voor de komende leercikels: 

  • Op het gebied van samenwerking: Lukt het ons om los van de structuur de beste persoon/coach voor de jongeren te vinden? Is vaak degene die mee blijft lopen. Wat zijn de goede voorbeelden hierin?
  • Op het gebied van instrumentarium. (1) Hoe werken we toe naar een geborgde en duurzame aanpak in plaats van tijdelijk met incidentele financiering? (2) Wat zijn de mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving om gegevens over deze doelgroep uit te wisselen tussen de verschillende instanties/partners?
  • Op het gebied van vraagstukken over de eigen rol in het vraagstuk. (1) Hoe komen we tot landelijk gedragen beleid? (2) rol van de RMC coördinator – hoe krijg je echt verbinding tussen onderwijs, zorg en arbeid?
  • Overige vraagstukken: (1) Welke goede ervaringen hebben jongeren zelf - wat heeft voor hen gewerkt? (2) Welke succesvolle elementen kunnen we vanuit Pro en vso benutten en toepassen op deze doelgroep?

Heb jij nog concrete vragen waar je graag over zou willen uitwisselen tijdens de leercirkels? Meld dit dan bij Ingrado 


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads