Doe mee met landelijke thuiszitters-enquête voor leerplicht

Deze week ontvangen alle leerplichtorganisaties een link naar een landelijke thuiszitters-enquête van onderzoeksbureau Regioplan. Ingrado verzoekt alle ontvangers te reageren. Jouw antwoorden helpen het beeld scherp te krijgen.

‘Aantal thuiszitters opnieuw gestegen’ en ‘Minister ontevreden over thuiszitters’, deze koppen waren de afgelopen weken te zien in de media. De partners van het Thuiszitterspact zijn het erover eens: er moet méér gebeuren om alle thuiszitters terug naar school te krijgen, en om nieuwe gevallen te voorkomen. Nog altijd gaan ieder jaar meer dan 4000 leerplichtige kinderen langer dan drie maanden niet naar school.  

Er is echter nog te weinig bekend om dit aantal goed te kunnen duiden, en om de problemen gericht te kunnen oplossen. Lukt het om goede afspraken te maken tussen onderwijs en zorg? En hoe zit het met het aanbod na drie maanden thuiszitten? Wat verwachten ouders precies? In hoeverre spelen communicatieproblemen, wachtlijsten of problemen met gegevensuitwisseling een rol? 

Er zijn regio’s waar het aantal thuiszitters afneemt, maar ook regio’s waar het aantal thuiszitters toeneemt. Om inzicht te krijgen in de redenen van het thuiszitten, neemt onderzoeksbureau Regioplan namens het Steunpunt Passend Onderwijs de komende weken enquêtes af. Daarmee ontstaat voor het eerst een landelijk beeld rond de belangrijkste doelstelling uit het thuiszitterspact, namelijk een passend onderwijsaanbod binnen drie maanden. Daarnaast levert de enquête informatie op over knelpunten waar we als landelijk partijen op kunnen ondersteunen of over in gesprek kunnen gaan met de overheid.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.